Bez kategorii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19 lipca 2020 r.

1.Dziekujemy za wygłoszone do nas dzisiaj Słowo Boże i pomoc duszpasterską ks. Pawłowi Tomaszewskiemu, wicedyrektorowi Caritas naszej archidiecezji.

2.W minionym tygodniu okazało się, iż u Sióstr Obliczanek z terenu naszej Parafii stwierdzono osoby chore na koronawirusa. Zaraz po uzyskaniu tej informacji – działając w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarną Epidemiologiczną w Lublinie – wszyscy kapłani oraz siostry mieszkające w domu parafialnym, którzy mieli jakikolwiek kontakt z zarażonymi Siostrami, zostali objęci kwarantanną i zaprzestali posługi w naszym kościele. W piątek okazało się, iż ks. Emil ma objawy zakażenia i po wykonaniu badań stwierdzono u Niego koronawirusa oraz pozostawiono w szpitalu. Pozostałym kapłanom wykonano także testy, które okazały się ujemne i przebywają oni nadal w kwarantannie do powtórnych badań, które będą miały miejsce we wtorek 21 lipca. Po wykonaniu kolejnych testów, jeśli ich wynik okaże się również negatywny, zakończą kwarantannę.

Sanepid prosi o pilny kontakt wszystkie osoby, które w ubiegłą niedzielę tj. 12 lipca uczestniczyły we Mszy św. o godz. 11:oo lub 12:3o i przyjmowały Komunię św. od ks. Emila. Ponadto wszystkie osoby, które brały udział w nabożeństwach od 7 do 13 lipca mogą się także kontaktować z Sanepidem celem dokonania wywiadu epidemiologicznego i ustalenia, czy istnieje potrzeba jakichkolwiek działań. Sanepid prosi ponadto wszystkich o samoobserwację i zgłaszanie wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji. Numery telefonów pod które należy dzwonić są umieszczone na drzwiach wejściowych do kościoła, kancelarii oraz na stronie internetowej naszej Parafii.

3.Dochodzeniem epidemiologicznym zostało objęte także przedszkole parafialne, do wszystkich zainteresowanych Rodziców została przekazana informacja, a Sanepid wykonuje testy diagnostyczne.

4.Wszystkie chore Siostry Obliczanki, które uczestniczyły w naszym kościele w nabożeństwach przyjmowały Komunię św. na rękę, co radykalnie zmniejszyło skalę zakażeń.

5.Aby zapewnić wszystkim naszym Parafianom bezpieczeństwo, Kościół parafialny oraz kancelaria parafialna zostały poddane specjalistycznej dezynfekcji i ozonowaniu, które wykonała zewnętrzna firma specjalizująca się w tego typu usługach.

6.W związku z zaistniałą sytuacją przypominamy o obowiązku noszenia maseczek ochronnych podczas nabożeństw i o obowiązkowej dezynfekcji rąk. Ponadto usilnie zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę.

7. Praca kancelarii jest zawieszona do odwołania i we wszelkich pilnych sprawach kancelaryjnych proszę kontaktować się pod numerem telefonu podanym na stronie parafialnej lub bezpośrednio po Mszy św. w zakrystii.

8. Na chwilę obecną posługę w parafii pełni ks. Grzegorz Kruk (wikariusz), który był na urlopie i nie miał kontaktu z osobami chorymi oraz nasz rodak paulista ks. Mirek.

9.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku przy zakrystii.

10. Bardzo prosimy o modlitwę za wszystkie osoby chore i objęte kwarantanną.

11.W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Jadwigę Woźnica z ul. Gajowej. Polećmy Jej dusze Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…