Ministranci

Dzień spotkań

sobota godz. 16.30

Ministranci w parafii św. Stanisława to grupa osób która pragnie poprzez posługę przy ołtarzu podczas Mszy św. i nabożeństw pracować nad formacją duchaową i intelektualną. Liczba ministrantów i lektorów wynosi około 50 osób. Spotkania formacyjne dla ministrantów odbywają się w każdy czwartek po Mszy św wieczorowej. Ministrant uczy się miłości Boga i Kościoła, systematyczności oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. W parafii jest stała asysta. Swoje wiadomości i informacje mają zamieszczone na ministranckiej tablicy ogłoszeń.

Kandydaci na ministrantów mile widziani. Serdecznie zapraszamy