Kalendarium

 • 21.11. 1982 – poświęcenie tymczasowej kaplicy i placu kościelnego przez ks.biskupa Bolesława Pylaka.
 • 12. 12. 1982 – ks. kanclerz Kurii Biskupiej, ks. kan. Stanisław Rojek święci plac pod budowę kaplicy w Snopkowie.
 • 31.03. 1983 – ks. Lesław Berezecki zostaje pierwszym wikariuszem.
 • 08.05.1983 – Pierwszy odpust parafialny ku czci św. Stanisława bm. odprawiony przez ks. Jana Miturę, dziekana dekanatu Lublin – Północ.
 • 25.06. 1983 – rozpoczęcie budowy kaplicy w Snopkowie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • 06.11.1983 – poświęcenie kaplicy przez ks. biskupa Bolesława Pylaka.
 • 11.11.1983 – Biskup Lubelski wydaje dekret o utworzeniu parafii św. Stanisława biskupa i męczennika.
 • 06.09.1985 – Pozwolenie na budowę kościoła wydane przez Wojewodę Lubelskiego Mieczysława Stępnia.
 • 07.09. 1985 –  Rozpoczęcie budowy kościoła i domu parafialnego. Autor projektu: dr inż. architekt Przemysław Gawor i architekt Małgorzata Grabacka. Kierownik budowy inż. Edward Mirowski.
 • 21.09.1986 –  Uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego przez ks. biskupa Bolesława Pylaka. Kamień węgielny stanowią okruchy z murów Bazyliki Św. Piotra w Rzymie i cząstka fundamentów z kościoła na Skałce w Krakowie.
 • 16.11.1986 – Rozpoczęcie nawiedzenia rodzin w parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
 • 14.12.1986 – Pierwsza wizytacja kanoniczna w historii parafii. Przeprowadził ją ks. biskup Jan Śrutwa.
 • 1987 – Na terenie parafii zamieszkali Ojcowie Biali Misjonarze Afryki.
 • 24.12.1988 – po raz pierwszy odezwały się nowe dzwony.
 • 18-24.06.1989 – pierwsze misje św. w parafii, prowadzili ojcowie Salwatorianie.
 • 24.06.1989 – o godz. 20.00, została odprawiona ostatnia Msza św. w kaplicy, po której wierni procesyjnie przeszli do nowego kościoła.
 • 25.06.1989 – ks. biskup Bolesław Pylak poświęcił wnętrze kościoła. Do jesieni trwały prace wykończeniowe w kościele i domu parafialnym.
 • 01.09.1990 – rozpoczęło pracę Parafialne Przedszkole im. Błogosławionego     o. Honorata Koźmińskiego, które prowadzą siostry ze Zgromadzenie Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, tzw. Obliczani.
 • 08.12.1990 – Nawiedzenie parafii przez obraz Matki Bożej Płaczącej z Katedry.
 • 10.01.1993 – Koncert na nowych 34 głosowych organach.
 • Czerwiec 2003 – przywieziono pierwsze nowe ławki dębowe do kościoła.
 • 30.04.1994 – Wykonano ołtarz główny i Miłosierdzia Bożego oraz fresk w prezbiterium i krzyż autorstwa Krzysztofa Toczyńskiego z Lublina.
 • 23.04.1995 – ks. Stanisław Zając zakłada w parafii Legion Maryi.
 • 1995 – 1996 – wykonanie ogrodzenia kościoła.
 • 25.06.1996 – założenie nowego nagłośnienia kościoła.
 • 1997r. – urządzenie „Centrum Parafialnego” w suterynie plebanii.
 • 12.12.1997 – abp Józef Życiński przeprowadził wizytację kanoniczną parafii.
 • 04.02.1998 – W obecności ks. bpa Mieczysława Cisło, ks. Kazimierz Podstawka przekazał protokołem zarząd parafią ks. Eugeniuszowi Zarębińskiemu.
 • Wakacje 1998 – Rozpoczęcie tradycji parafialnych kolonii dzieci i młodzieży.
 • Październik 1998 r. – wykonanie metalowego ogrodzenia wokół kaplicy w Snopkowie.
 • Grudzień 1998 – zabudowa przedsionka kościoła.
 • Luty 1999 – adaptacja piwnicy  na salkę dla młodzieży i bibliotekę parafialną.
 • 17.09.1999 – uroczyste otwarcie Ośrodka Wsparcia Fundacji Dom Wsparcia „Benjamin” naprzeciwko kościoła.
 • Wrzesień – październik 1999 – docieplenie styropianem domu parafialnego i zakrystii.
 • 17.10.1099 – Wydanie pierwszego numeru parafialnej gazetki – „ARKA”
 • 24.10.1999 – Rozpoczyna działalność Rada Osiedlowa, która inicjuje powstanie placów zabaw i boisk sportowych na naszym osiedlu.
 • Luty 2000 – pojawiają się pierwsze witraże z polskimi świętymi i błogosławionymi.
 • Marzec 2000 – malowanie wnętrza kościoła.
 • 09.04.2000 – Uroczyste przyjęcie na stałe relikwii św. Stanisława bm. z katedry Wawelskiej w Krakowie.
 • 07.05.2000 – Konsekracja kościoła przez ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego.
 • 04.10.2000 – Po raz pierwszy w naszym kościele cztery Siostry Dominikanki składały swoje śluby wieczyste.
 • Luty 2001 – Siostry Dominikanki rozpoczęły organizowanie półkolonii zimowych i wakacyjnych w Domu Radości –„DOMINIK „ przy ulicy Lawendowej 15.
 • 15.03.2001 – Zamontowanie ostatnich z dwunastu zaplanowanych witraży w kościele. Wykonał je zakład p. Krzysztofa Paczki z Krakowa, projekt p. Maciej Kałczyński.
 • X – XII 2001 – zmiana grzejników na plebanii i w kościele i wykonanie ławek przy ścianach bocznych kościoła.
 • 04.07.2002 – Powołanie Uczniowskiego Osiedlowego Klubu Sportowego „SŁAWIN”, skupiającego w 5 grupach wiekowych ponad 100 piłkarzy.
 • Lipiec 2002 r. – wykonanie kanalizacji deszczowej z trzema studniami chłonnymi i odwodnienia kościoła.
 • Sierpień 2002 – prace remontowo – wykończeniowe na zewnątrz kaplicy.
 • 08.09.2002 – Ks. arcybiskup Józef Życiński dokonuje poświęcenia XVII wiecznego kościoła z Matczyna w Muzeum Wsi Lubelskiej na terenie naszej parafii.
 • Wrzesień 2003 r. – ułożenie kostki brukowej  wokół kościoła i domu parafialnego.
 • Wiosna 2004 – docieplenie budynku przedszkola i położenie tynku strukturalnego, otynkowanie i obróbka blacharska budynku gospodarczego.
 • Maj 2005 – położenie tynku strukturalnego na dzwonnicy.
 • 18 – 19 06.2005 – Uroczystości Nawiedzenia parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej i rozpoczęcie peregrynacji w rodzinach.
 • 07.10.2006 – Uroczystość przekazania opiece naszej parafii sztandaru oddziału partyzanckiego AK „Szarugi”.
 • Sierpień – wrzesień 2007 – gruntowne odnowienie wnętrza kościoła, usprawnienie wentylacji i zmiana oświetlenie prezbiterium i kaplic bocznych przed obchodami jubileuszu 25 – lecia naszej parafii.
 • Adwent 2007 – 16. – 18.XII. 2007 – ks. Sławomir Laskowski z Homla głosi rekolekcje adwentowe na rozpoczęcie obchodów jubileuszu 25 – lecia parafii.
 • 01.06.2008 – Jubileusz w kaplicy w Snopkowie.
 • 05 – 15.06.2007 – jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej.
 • 11.11.2008 – zakończenie jubileuszu parafii – przewodniczy Metropolita Lubelski.