„PORANEK ZMARTWYCHWSTANIA”
Wpisany przez Administrator   

To tytuł tegorocznego Misterium wielkanocnego które przygotowali uczniowie klasy 2 d z naszego Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie pod kierunkiem
s. Anny Piętak oraz  wychowawczyni kl. 2 d - p. Jolanty Piwowarskiej.
W naszej Parafii było przedstawione  23 kwietnia 2017r. w Niedzielę Miłosierdzia po mszy św. o godz. 11.00.
Uczniowie zaprezentowali Zmartwychwstanie jako wiosnę. Tak jak każdego dnia słońce powraca, aby rozpalić blaskiem niebo, jak z każdym wschodem słońca ziemia przeżywa cud nowej jutrzenki, tak jest z nowym życiem, które zostaje nam dane poprzez zmartwychwstanie Jezusa. Jesteśmy stworzeni do życia wiecznego… Potrzeba  więc nam  jest nowej  wiosny,  wiosny ducha  i  wiosny  serca.  Trzeba nam odrodzić się z nowym duchem i nowym sercem- mówili mali artyści. Wspaniałe stroje, wiosenna dekoracja, piękny ożywiony śpiew dzieci– wszystko to stało się okazją do zadumy nad wielką wartością naszego życia i okazją do głębszego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego.

Więcej zdjęć w galerii...

 
Sakrament Bierzmowania 2017
Wpisany przez Administrator   
W sobotę 22. 04. 2017 o godz. 17.00 odbyła się uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, przez młodzież z naszej parafii z rąk ks. bp Mieczysława Cisło.
Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).