RORATY U ŚW. STANISŁAWA
Wpisany przez Administrator   
 
REKOLEKCJE ADWENTOWE
Wpisany przez Administrator   


Rekolekcjonista – ks. Karol Kulpa -Salezjanin

16 – 19  XII 2017r.

Sobota – 16 grudnia – Msza z nauką o godz. 18.00

Niedziela -  17 grudnia 2017 r.

8.00 - Msza  św.  z nauką

9.30 - Msza  św. z nauką

11.00 - Msza św. z nauką / dzieci i dorośli /

12.30 - Msza św. z nauką

18.00 - Msza św.  z  nauką  dla młodzieży

Poniedziałek – 18 grudnia -   Dzień  Sakramentu Pokuty

6.15 - Roraty

9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

16.30 - Msza św. z nauką  dla dzieci  szkolnych

18.00 - Msza św.  z nauką dla dorosłych

19.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży

/ Spowiedź – 8.30 i 16.30 – 20.00 /

Wtorek - 19 grudnia  -  Zakończenie Rekolekcji

6.15 - Roraty

9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

16.30 - Msza św. z nauką dla dzieci szkolnych

18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

19.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży


Serdecznie zapraszamy !
 
Rada Duszpasterska parafii św. Stanisława w Lublinie
Wpisany przez Administrator   


Wybrani w głosowaniu -  3.12.2017 r.

1.Przemysław Czarnek – wiceprzewodniczący
2.Janusz Kołodyński
3.Grzegorz Bielawski
4.Jarosław Pytka
5.Jadwiga Mach
6.Maria Wrona
7.Kamil Górniak
8.Danuta Bartłomiejczyk


Z nominacji ks. Proboszcza:

9.Witold Kowalczyk
10.Wojciech Otrębski
11.Andrzej Rzepecki
12.Mariusz Iwanicki – sołtys z Dębówki
13.Marek Marszałek – delegat z Marysina
14.Grażyna Wasilewska
15.Przedstawiciel Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca


Członkowie Rady z mocy pełnionego urzędu

16.Ks. Proboszcz Eugeniusz Zarębiński- Przewodniczący Rady
17.Ks. Emil Mazur – przedstawiciel wikariuszy,
18.Siostra Daniela Szostak, zakrystianka i przedstawicielka sióstr Obliczanek,
19.Siostra Iwona Kwietniewska, katechetka i przedstawicielka sióstr Dominikanek,
20.Ojciec Paweł Mazurek, przedstawiciel Zgromadzenia Ojców Białych,
21.Michał Mirosław– organista,Lublin, 10 XII 2017r.
 
Wyniki głosowania do Rady Duszpasterskiej – 3.12.2017 r.
Wpisany przez Administrator   
Wyniki głosowania do Rady Duszpasterskiej – 3.12.2017 r.

1.  Bartłomiejczyk Danuta       27 głosów
2.  Bielawski Grzegorz            66
3.  Czarnek Przemysław        115
4.  Górniak Kamil                    28
5.  Klimek Katarzyna               22
6.  Kołodyński Janusz              67
7.  Kukuryka Mariusz               22
8.  Kudeń Piotr                          9
9.  Litwiniuk Tadeusz               14
10.Mach Jadwiga                     44
11.Marszałek  Marek               25
12.Otrębski Wojciech              16
13.Pilewska-Kozak Anna         15
14.Policzkiewicz Maciej             7
15.Pytka Jarosław                   46
16.Rzepecki Andrzej               18
17.Wanicki Michał                   23
18.Wojtaś Dariusz                  20
19.Wrona Maria                      35
-----------------------------------------------------------------------

Liczba członków Rady z głosowania - 8 osób

Do Rady wejdą ponadto: członkowie z urzędu: ks. proboszcz, delegat wikariuszy, delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w parafii, przedstawiciele stowarzyszeń i ruchów katolickich, przedstawiciel innych wspólnot zakonnych posiadających dom na terenie parafii.
A także osoby z wyboru ks. Proboszcza.

W III niedzielę Adwentu, 17 grudnia na Mszy św. o godz. 12.30 – zaprzysiężenie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 
Kandydaci do Rady Duszpasterskiej 2017 rok.
Wpisany przez Administrator   


1.Bartłomiejczyk Danuta, ul. Jodłowa, Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr. 6, członek ustępującej Rady Duszp.

2.Bielawski Grzegorz , ulica Serwaczyńskiego,  dyrektor KPRD, członek ustępującej Rady,

3.Czarnek Przemysław,Natalin, ul. Śpiewna, prof. KUL, członek ustępującej Rady,

4.Górniak Kamil, Marysin, ul. Aksamitna, przedsiębiorca.

5.Klimek Katarzyna, ul. Dzbenin,właściciel restauracji.

6.Kołodyński Janusz, ul. Jana Lisa, Prezes Klubu Piłkarskiego - SŁAWIN, członek ustępującej Rady Duszp.

7.Kukuryka Mariusz, ul. Kmieca, Spcejalista od teleinforamtyki.

8.Kudeń Piotr, ul. Chabrowa, handlowiec.

9.Litwiniuk Tadeusz, ul. Jana Lisa,

10.Mach Jadwiga, ul. Gajowa, członek ustępującej Rady,

11.Marszałek Marek, Marysin, ul. Purpurowa,mgr inż. członek władz  Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, 

12.Otrębski Wojciech, Marysin, ul. Szarugi,  prof. KUL, Ruch Fokolarini,członek ustępującej Rady,

13.Pilewska – Kozak Anna, ul. Irysowa, dr n. med. - położna adniunkt Uniwersytetu Medycznego; Członek Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie.

14.Policzkiewicz Maciej, ul. Araszkiewicza, emerytowany wojskowy.

15.Pytka Jarosław, ul. Jemiołowa, prof. Politechniki Lubelskiej.

16.Rzepecki Andrzej, ul.Sempołowskiej, przedsiębiorca, członek ustępującej Rady

17.Wanicki Michał, Dębówka, członek ustępującej Rady,

18.Wojtaś Dariusz, ul. Lawendowa, handlowiec.

19.Wrona Maria, ul. Sempołowskiej, zelatorka Kółek Różańcowych, członek ustępującej Rady Duszpasterskiej, Głosujemy na dwóch kandydatów przed i po Mszy świętej na przygotowanych kartkach .
 
Rada Duszpasterska
Wpisany przez Administrator   
Dobiega końca pięcioletnia kadencja parafialnych rad duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej, która obejmowała lata 2013-2017. W związku z tym abp Stanisław Budzik, przekazując swoje podziękowania „wszystkim, którzy w ostatnim czasie byli ich członkami i w ten sposób utożsamiali się z misją Kościoła we współczesnym świecie”, podpisał dekret zarządzający wybory do parafialnych rad duszpasterskich na nową kadencje w latach 2018-2022.

Kodeks Prawa Kanonicznego podkreśla rolą całego Ludu Bożego w ożywianiu i ubogacaniu duszpasterstwa. Przewiduje on wiele organów doradczych na różnych szczeblach życia kościelnego, w których uczestniczą również ludzie świeccy. Wśród nich znajdują się rady duszpasterskie powoływane w parafiach i kościołach rektoralnych.

Wybory do parafialnych rad duszpasterskich, na podstawie statutu i regulaminu wyborów, zarządzone zostały na I. niedzielę adwentu, tj. 3 grudnia 2017 roku.

Ustalony został jednocześnie następujący kalendarz wyborczy

19 listopada – ostateczny termin składania kandydatur do proboszcza

26 listopada – ogłoszenie listy kandydatów i poinformowanie wiernych o sposobie i miejscu głosowania

3 grudnia – głosowanie

10 grudnia – ogłoszenie wyników wyborów

15 grudnia – ostatni dzień składania odwołań do Kurii Metropolitalnej

17 grudnia – zaprzysiężenie rad parafialnych

31 stycznia 2018 r. – termin przekazania list członków rad do kancelarii Kurii Metropolitalnej i dziekana dekanatu


JAKIE ZADANIA MA RADA DUSZPASTERSKA  WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:

a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,

b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,

c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,

d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,

e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,

f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,

g) wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.
 
Nabożeństwa wypominkowe
Wpisany przez Administrator