Rada Duszpasterska
Wpisany przez Administrator   
Dobiega końca pięcioletnia kadencja parafialnych rad duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej, która obejmowała lata 2013-2017. W związku z tym abp Stanisław Budzik, przekazując swoje podziękowania „wszystkim, którzy w ostatnim czasie byli ich członkami i w ten sposób utożsamiali się z misją Kościoła we współczesnym świecie”, podpisał dekret zarządzający wybory do parafialnych rad duszpasterskich na nową kadencje w latach 2018-2022.

Kodeks Prawa Kanonicznego podkreśla rolą całego Ludu Bożego w ożywianiu i ubogacaniu duszpasterstwa. Przewiduje on wiele organów doradczych na różnych szczeblach życia kościelnego, w których uczestniczą również ludzie świeccy. Wśród nich znajdują się rady duszpasterskie powoływane w parafiach i kościołach rektoralnych.

Wybory do parafialnych rad duszpasterskich, na podstawie statutu i regulaminu wyborów, zarządzone zostały na I. niedzielę adwentu, tj. 3 grudnia 2017 roku.

Ustalony został jednocześnie następujący kalendarz wyborczy

19 listopada – ostateczny termin składania kandydatur do proboszcza

26 listopada – ogłoszenie listy kandydatów i poinformowanie wiernych o sposobie i miejscu głosowania

3 grudnia – głosowanie

10 grudnia – ogłoszenie wyników wyborów

15 grudnia – ostatni dzień składania odwołań do Kurii Metropolitalnej

17 grudnia – zaprzysiężenie rad parafialnych

31 stycznia 2018 r. – termin przekazania list członków rad do kancelarii Kurii Metropolitalnej i dziekana dekanatu


JAKIE ZADANIA MA RADA DUSZPASTERSKA  WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:

a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,

b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,

c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,

d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,

e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,

f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,

g) wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.
 
Nabożeństwa wypominkowe
Wpisany przez Administrator   
 
GRAFIK MODLITWY WYPOMINKOWEJ
Wpisany przez Administrator   
GRAFIK MODLITWY WYPOMINKOWEJ Z
PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE DNI I ULICE W
PARAFII ŚW. STANISŁAWA 01 – 30 XI 2017 r.

(proponowane dni można zmienić według własnego uznania tylko proszę zmianę czytelnie nanieść na kartce wypominkowej)

1.    Listopada – Dębówka od 32 do 26 A – I część
2.    Listopada – Dębówka od 43 B do 28 A – II część
3.    Listopada – Ulica: Aksamitna + Kobaltowa + Aleja Warszawska (cała)
4.    Listopada – Ulica: Gajowa; Jabłoniowa, Platanowa (całe)
5.    Listopada – Ulice: Kmieca; Deszczowa; Główna
6.    Listopada – Ulice: Rozmarynowa i Irysowa (całe)
7.    Listopada – Ulice: Sempołowskiej i Jodłowa (całe)
8.    Listopada – Ulica: Kwiatów Polnych (cała)
9.    Listopada – Ulice: Słonecznikowa – Tulipanowa (całe)
10.  Listopada – Ulice: Fiołkowa + Lawendowa (całe)
11.  Listopada – Ulice: Szarugi (Marysin)+Makowa+Tęczowa+ Perłowa+ Kawowa+ Orzechowa + Rumiana+ Różana (całe)
12.  Listopada – Ulice: Słomkowa + Platynowa + Barwna + Karminowa + Malownicza + Ziemska (całe) Lazurowa
13.  Listopada – Ulice: Modrzejewskiej + Świerkowa (całe)
14.  Listopada – Ulice: Zbożowa (od 4 do 125 ) – I część
15.  Listopada – Ulice: Zbożowa (od 45 do 38/36) II część + Wodna (cała) + Agronomiczna
16.  Listopada – Ulice: Skowronkowa (od 4 do 146 G) I część + Mgielna (cała)
17.  Listopada – Ulice: Skowronkowa  (od 32 A/2 do 108) II część + Podleśna + Jemiołowa (całe)
18.  Listopada –  Ulice: Serwaczyńskiego + Purpurowa + Zapolskiej – (całe)
19.  Listopada – Ulice: Motylowa + Olszynowa + Karmelowa (całe)
20.  Listopada – Ulice: Herbaciana + Błękitna + Chabrowa + Dzbenin + Macierzanki (całe)
21.  Listopada – Ulice: Sławinkowska (od 5/7 do 73 A) I część + ul. Mieczykowa
22.  Listopada – Ulice: Sławinkowska (od 57 A do 126 A) II część
23.  Listopada – Ulice: Jana Lisa + Jaworskiego + Ziółkowskiego (całe)
24.  Listopada – Ulice: Gojawiczyńskiej (od 4 - do 49) I część
25.  Listopada – Ulice: Gojawiczyńskiej (od 87 do 51) II część + Kasztelańska + Bogdanówka + Bartnicza (całe)
26.  Listopada – Ulice: Urocza (od 3 do 31) I część + Liliowa (cała)
27.  Listopada – Ulice: Urocza (od 24 do 78) II część + Osikowa + Skalista
28.  Listopada – Ulica: Kleinera (cała) + Araszkiewicza (od 2 do 42) I część
29.  Listopada – Ulica: Araszkiewicza (od 24 do 90 B) II część + Ciepielewskiego (całe)
30.  Listopada – Ulice: Śpiewna + Szumiąca + Szelestna + Azaliowa + Modrzewiowa (całe)
 
Wierzymy w życie wieczne
Wpisany przez Administrator   

Modlitwa za zmarłych jest wyznaniem wiary w życie wieczne. Wierzymy, że po drugiej stronie oni żyją. Nie umiemy sobie tego wyobrazić. Ale ufamy Bożej obietnicy. Wpatrujemy się w blask paschalnej świecy, która przypomina prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Wszystkie lampki zapalane na cmentarzach są symbolem tego światła. Jezus mówi: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce” (J14,2).
Modląc się za zmarłych, błagamy Boga o dar nieba dla nich. Prosimy o wybaczenie im grzechów. Ta modlitwa w bardzo praktyczny sposób wyraża także nadzieję na nasze życie wieczne, na nasze zmartwychwstanie, na Wielkie Spotkanie w domu Ojca. Dlatego chrześcijanie nie czczą zmarłych ciszą, bo cisza kojarzy się z pustką, z nicością, z beznadzieją. Uczniowie Chrystusa w ciszy, która zostaje po zmarłych, powtarzają „wieczny odpoczynek”, szepczą „Zdrowaś”, a w każdej Eucharystii modlą się „pamiętaj Boże o naszych zmarłych braciach i siostrach”.

Od 1 do 8 listopada w intencji osoby zmarłej
można ofiarować odpust zupełny.

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (Dzień Zaduszny - 2 listopada), możemy uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar doczesnych i ofiarować go w intencji zmarłych. Możemy także uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać jeden raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1.Nawiedzenie cmentarza
2.Wzbudzić intencję jego otrzymania.
3.Być w stanie łaski uświęcającej.
4.Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (np. brak nałogów).
5.Przyjąć Komunię Świętą
6 Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach o które prosi Ojciec Święty.
 
REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE
Wpisany przez Administrator   


HISTORIA REKOLEKCJII EWANGELIZACYJNYCH

6 marca 2014 roku w Archidiecezji Lubelskiej rozpoczęły się pierwsze rekolekcje ewangelizacyjne „Przyjdź do źródła. Rekolekcje dla spragnionych” w ramach Projektu „Źródło”. Celem ich jest przygotowanie wiernych z danych parafii do peregrynacji relikwii Krzyża Świętego .

Cały projekt zajmie ponad pięć lat i obejmie wszystkie parafie Archidiecezji Lubelskiej.
Najważniejszym celem tej ewangelizacji jest doprowadzenie uczestników do spotkania z Jezusem Chrystusem jako Bogiem żywym, obecnym w historii człowieka. Kolejnym – stworzenie w parafii wspólnoty żywej wiary oraz danie ludziom oferty pogłębiającej wiarę w postaci rekolekcji zamkniętych, kursów, warsztatów w jednym z ośrodków rekolekcyjnych archidiecezji, a także integracja środowiska świeckich i duchownych, którym leży na sercu nowa ewangelizacja.

Rekolekcje ewangelizacyjne przeprowadzają zespoły, w których z kapłanem współpracują grupa świeckich. Treścią rekolekcji jest głoszenie kerygmatu, czyli podstawowych prawd Ewangelii: miłość Boża, grzech, nawrócenie, wybór Jezusa i nowe życie z Bogiem. Całość przedsięwzięcia koordynuje Inicjatywa Ewangelizacyjna „Przystanek Jezus w Lublinie” a odpowiedzialny za nie jest ks. Michał Zybała. W projekt angażują się wszystkie wspólnoty związane z ewangelizacją, działające w Archidiecezji Lubelskiej.

Rekolekcjom ewangelizacyjnym, trwającym od czwartku do niedzieli, towarzyszy peregrynacja Krzyża. W kilkuletnią wędrówkę po wszystkich parafiach wyruszyła z Archikatedry kopia słynącego łaskami Krzyża Trybunalskiego, w której umieszczone będą relikwie Krzyża Świętego. Po rekolekcjach Krzyż Święty pozostanie w parafii jeszcze przez tydzień.

Więcej szczegółów na temat rekolekcji „Przyjdź do źródła. Rekolekcje dla spragnionych” i całego Projektu „Źródło” na stronie internetowej: www.pj.lublin.pl.

Prosimy wszystkich, dla których ważne jest dzieło ewangelizacji naszej Archidiecezji o modlitwę i post w tej intencji.
 
Wyprawa na Kajaki 2017
Wpisany przez Administrator   
Zapraszamy do obejrzenia fotrelacji z wyjazdu młodzieży ze "wspólnoty św. Stanisława" na kajaki do Obroczy na ZamojszczyźnieWiecej zdjęć w galerii...
 
Parafia z Misją
Wpisany przez Administrator    A oto film z akcji - bardzo polecamy       https://www.youtube.com/watch?v=clf8PQUS1Wo

„Parafia z misją”.

W piątek i sobotę (28-29 lipca) w parafii św. Stanisława została przeprowadzona zbiórka surowców  wtórnych, a w niedzielę przeprowadzono po Mszach świętych akcję „srebro na wagę złota” czyli zbiórkę srebrnej i złotej biżuterii oraz kiermasz krzyżyka sercańskiego. Parafianie licznie zaangażowali się  w to dzieło i włożyli w nie wiele serca. Akcja została przeprowadzona dzięki współpracy Księdza Proboszcza Eugeniusza Zarębińskiego wraz z pracownikami Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Ojciec Piotr Chmielewski  SCJ 23 lipca 2017 roku wyglosił Słowo na każdej z Mszy Świętych i wyjasnił szczegóły akcji tzn. jakie rzeczy i na jaki cel będą zbierane.
Zbiorka trwała 3 dni. W piątek i w sobotę głównym przedmiotem zbiórki były śmieci”: makulatura, złom metalowy, elektrośmieci, „dobra moneta” i klocki LEGO. Zaangażowanie parafian było tak ogromne, że w błyskawicznym czasie miejsce przeznaczone na te rzeczy zostało zapełnione. Zebraliśmy następujące ilości surowców: 5050 kg makulatury, 3100 kg elektrośmieci, 800 kg złomu, 10 kg „dobrej monety” i kilogram klocków LEGO.

W trzecim dniu zbierano srebro i złoto. Odbył się również kiermaszu krzyżyka sercańskiego. W rezultacie zebrano 583 gramy srebra, 13 gramów złota oraz nabyto 93 krzyżyki. Podsumowanie wszystkich darowizn wyrażone w złotówkach dało 8479 zł. Kolejna zbiórka w parafii odbędzie się od 21-22 października, a wszystko to na rzecz budowy studni w Czadzie.
 
Mikoszewo 2017
Wpisany przez Administrator