Legion Maryi

Legion Maryi (Legio Mariae) jest międzynarodowym ruchem apostolstwa świeckich działającym za zgodą Kościoła. Pozostaje on do dyspozycji biskupa i proboszcza w podejmowaniu służby społeczeństwu i parafii.

Historia Legionu Maryi

8 września 1921 r. – wigilia uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – to

pamiętna data dla Legionu Maryi. Tego dnia w Dublinie zawiązała się wspólnota, która urosła w dużą organizacje, a obecnie liczy kilkanaście milionów katolików na całym świecie. Założycielem Legionu Maryi był sługa boży Franciszek Duff (1889-1980). On to, wraz z księdzem Michaelem Toherem oraz 15 kobietami, powołał do życia LM, który początkowo nazywał się Zjednoczeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Swoją nazwę, idę organizacyjną i symbole przejął od starożytnej formacji wojskowej – legionów rzymskich. Początkowo rozwijał się jedynie w Dublinie. Legioniści uzyskiwali wymierne rezultaty w pracy apostolskiej wśród prostytutek, organizując dla nich rekolekcje oraz dom pomocy Santa Maria. Gdy do LM zaczęli wstępować mężczyźni, posługiwali oni w domu pomocy dla mężczyzn o nazwie Morning Star. Przez siedem pierwszych lat Legion Maryi i rozwijał się wyłącznie w Irlandii. Później wyszedł poza jej granice i powstał w Szkocji w 1928 roku, w Anglii i Walii w 1929 r., Indiach i USA 1931 r. W tymże 1931 r. papież Pius XI, który przyjął Franciszka Duffa na audiencji, wyraził życzenie, by Legion Maryi rozprzestrzenił się na cały świat. Obecnie istnieje na wszystkich kontynentach w 163 krajach i liczy około 3 000 000 członków aktywnych i około 10 000 000 członków wspomagających. Apostolskiego błogosławieństwa Legionu Maryi udzieliło pięciu papieży. W 1965 r. nasz założyciel był uczestnikiem soboru Watykańskiego jako obserwator świecki. Kard. Leo Suenens nazwał go « geniuszem apostolatu ». Obecnie Legion trwa na modlitwie o beatyfikację swojego Założyciela

Początki wspólnoty w Polsce

Legion Maryi na terenie naszego kraju został założony przez Anatola Kaszczuka – byłego więźnia obozu w Kozielsku i oficera polskich sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Spotkał się on z Franciszkiem Duffem i odkrył w sobie powołanie do działalności Legionu Maryi w Irlandii. Poprzez udział w służbie LM i odpowiednim szkoleniu został delegatem tej wspólnoty na teren Polski. W 1948 r. pierwszą wspólnotę założył w Ostródzie, następnie w Lublinie. Okres stalinowski przerwał to dzieło. Dopiero w 1986 r. Legion Maryi na nowo rozpoczął działalność przy archikatedrze lubelskiej.

Nasza działalność w parafii Świętego Stanisława BM

W naszej parafii Legion Maryi powstał w 1994 r. Początkowo liczył on 22 członków, dlatego utworzono ciągu kilku następnych miesięcy dwa Prezydia, czyli grupy modlitewne: Matki Bożej Licheńskiej i Matki Bożej Różańcowej. W 2011 r. nasza wspólnota poszerzyła się o Prezydium Matki Bożej Miłosierdzia.

I Prezydium MB Licheńskiej spotyka się na modlitwie i formacji w środy po mszy św. o godz. 18:00. Prowadzi również różaniec w każdą środę i sobotę o godz. 17:30, a także odwiedza chorych modląc się wspólnie z nimi w Szpitalu Wojskowym przy Al. Racławickich 23. Prezydium to organizuje rokrocznie Jerycho Różańcowe w naszej parafii.

II Prezydium MB Różańcowej spotyka się w piątki po mszy św. o godz. 18:00. Prowadzi również różaniec w każdy wtorek o godz. 17:30, natomiast w piątki, o tej samej godzinie, koronkę do Bożego Miłosierdzia i modlitwy do Serca Pana Jezusa. Członkowie tego Prezydium posługują osobom niepełnosprawnym w domu pomocy Mozaika we wtorki poprzez wspólne modlitwy, śpiew, lekturę ciekawych książek, zabawy. Prezydium wspomaga również misje Księży Werbistów w Afryce poprzez wysyłkę dewocjonaliów do tamtejszych wspólnot.

III Prezydium MB Miłosierdzia spotyka się w poniedziałki po mszy św. o godz. 18:00. Prowadzi różaniec o godz. 17:30 w poniedziałki i czwartki (z wyjątkiem ostatniego czwartku miesiąca) oraz posługuje chorym w Szpitalu Wojskowym przy Al. Racławickich 23.

Nasza wspólnota wspiera parafię stałą modlitwą za kapłanów oraz ściśle współpracuje z duszpasterzami przy różnych okazjach poprzez pracę ewangelizacyjną.

Zapraszamy do naszej wspólnoty każdego kto pragnie rozwoju duchowego oraz działania na rzecz potrzebujących.


Symbol Legionu Maryi
 

Vexillum (znak bojowy rzymskich legionów) Legionu Maryi jest wzorowane na signum – znaku legionu rzymskiego. Na miejscu orła, który wieńczył signum, widzimy Gołębicęsymbol Ducha Świętego. Poniżej, na poprzecznej tabliczce, umieszczony jest napis: Legio Mariae (Legion Maryi). Między tabliczką a drzewcem znajduje się owal z wizerunkiem Maryi Niepokalanie Poczętej (wzięty z awersu Cudownego Medalika). Wizerunek Maryi połączony jest z tabliczką ornamentem z róży i lilii. Drzewce umieszczone jest na globie ziemskim, który spoczywa na czworokątnej płaskiej podstawie. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci.

Podstawa i kula odwzorowująca glob ziemski wykonane są z onyksu, pozostałe części z metalu. To Vexillum jest stałym i obowiązkowym elementem ołtarzyka legionowego. Ma stać na stole po prawej stronie figurki Niepokalanej. Podczas uroczystości legionowych (Acies) i procesji używa się modelu procesjonalnego Vexillum, wykonanego na wzór modelu stołowego.