Sakramenty

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem z:

  • dowodami osobistymi
  • metrykami chrztu
  • ostatnim świadectwem z nauki religii
  • informacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  • zaświadczeniem z USC stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • wdowcy z metryka zgonu współmałżonka

SAKRAMENT CHRZTU

Chrztu Św. udziela się uroczystości w drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12:30

Tydzień wcześniej należy dostarczyć metrykę urodzenia dziecka i świadectwo ślubu rodziców. Rodzice chrzestni z innych parafii dostarczają dokumenty o swojej religijności, z potwierdzeniem spowiedzi.

Konferencja przed Chrztem w sobotę o godzinie 19:00.

POGRZEB

Po uzgodnieniu z zarządem cmentarza dnia i godziny pogrzebu, zgłasza się przekładając:

  • odpis aktu zgonu z USC
  • zaświadczenie przyjętych sakramentów przez zmarłą osobę.