Godziny odprawiania Mszy Św.

W niedzielę w godzinach: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:30 (od 1 Września do 30 czerwca) 18:00. W sprawach szczególnych spełnimy obowiązek uczestnictwa w Mszy niedzielnej już w sobotę o godzinie 18:00.

W dni powszednie Msze Święte są o godzinie 7:00 i 18:00.

W Święta nakazane o godzinie: 8:00, 11:00, 18:00.

Msze Św. w Muzeum Wsi Lubelskiej w zabytkowym kościele z Matczyna – harmonogram dostępny w kościele w skansenie bądź u dyrekcji.


Wstęp do skansenu bezpłatny na 20 minut przed rozpoczęciem liturgii i przez pierwsze 10 minut jej trwania


Strona internetowa Muzeum Wsi Lubelskiej http://skansen.lublin.pl/