Bez kategorii

II Niedziela Zwykła – 17 I 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Serdecznie dziękujemy za modlitwę i ofiary złożone na potrzeby naszego Metropolitalnego Seminarium Duchownego a diakonowi składamy podziękowanie za wygłoszone Słowo Boże.
  2. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wymogom powstałym w skutek pandemii od najbliższej niedzieli, 24 stycznia, wprowadzamy dodatkową Mszę świętą o godzinie 16.30. Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które chodzą do innych kościołów, gdzie jest mniej uczestników Eucharystii.
  3. Od 18 do 25 stycznia w całym Kościele trwa oktawa powszechnej modlitwy o Jedność Chrześcijan.
  4. W czwartek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w piątek, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana.
  5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą możemy nabyć na stoliku obok zakrystii.
  6. W 2021 roku, to wierni przychodzą z kolędą do duszpasterzy. Jest to czas kolędowania, słuchania Ewangelii, modlitwy i błogosławieństwa. Będzie wyrazem podtrzymywania wiary i odpowiedzialności za wspólnotę parafialną. Wizytę duszpasterską w tym okresie epidemii ograniczymy wyłącznie do błogosławieństwa nowych mieszkań i tych wiernych, którzy zaproszą kapłana do swoich domów. Terminy będzie można uzgodnić po każdej Mszy św. w niedziele stycznia w zakrystii. W ramach odwiedzin duszpasterskich zapraszamy Czcigodnych Parafian, Mieszkańców poszczególnych ulic i domów, na specjalne nabożeństwo kolędowe połączone z Mszą św. w ich intencji.
  7. Program kolędowej modlitwy w kościele na bieżący tydzień:

18 stycznia, poniedziałek –

ul. Jemiołowa,

19 stycznia, wtorek –

ul. Zbożowa,

20 stycznia, środa –

ul. Kwiatów Polnych,

21 stycznia, czwartek –

ul. Irysowa, Rozmarynowa i Chabrowa,

22 stycznia, piątek –

ul. Ziemska i Szafranowa,

23 stycznia, sobota –

ul. Sławinkowska i Dzbenin,

  1. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Henrykę Błędkowską – Król z ul. Ciepilewskiego i Andrzeja Warownego z ul. Ziemskiej. Polećmy ich teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny odpoczynek racz im dać Panie…