Bez kategorii

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 16.30 z udziałem dzieci i o godz. 17.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 17.30 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. A od godziny 17 do 18 zapraszamy na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu, od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem piątku. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.

 2. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Wychodząc z kościoła możemy wesprzeć to dzieło ofiarą złożoną do puszki.

 3. Dziękujemy diakonowi Robertowi za wygłoszone do nas po raz pierwszy Słowa Bożego. W imieniu Metropolitalnego Seminarium Duchownego dziękuję za ofiary złożone na jego utrzymanie i dar modlitwy. Diakon przywiózł czasopismo kleryckie „Itinerarium”, które można nabyć po Mszy św.

 4. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

 5. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

 6. W najbliższy czwartek, 12 marca, dzień imienin ks. Grzegorza – naszego wikariusza. Msza św. w intencji Solenizanta o godz. 7.00 rano. Prosimy o pamięć w modlitwie.

 7. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

 8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

 9. Apel ministra zdrowia…

 10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Romana Karbowniczka z ul. P. Gojawiczyńskiej. Polećmy go teraz Bożemu miłosierdziu…

 11. Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. klęcząc odśpiewamy „Suplikacje”, modlitwę przebłagalną.