10 czerwca 2012r. dzieci klas trzecich naszej parafii

10 czerwca 2012r. dzieci klas trzecich naszej parafii

Przystąpiły do Komunii św. rocznicowej

Jak powiedział błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II Eucharystia jest źródłem i szczytem życia, i misji Kościoła. Dzieci w szczególny sposób zrozumiały to zdanie rok temu, a w tym roku uczciły to wydarzenie w niemniejszym stopniu. Przez cały rok trudziły się, żeby wiernie przystępować do sakramentu spowiedzi i wynagradzać Sercu Jezusowemu poprzez przyjmowanie komunii św. wynagradzającej w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Uroczystą Mszę św. o godz. 11.00 sprawował ksiądz Proboszcz Eugeniusz Zarębiński; całą liturgię słowa, a także dary ołtarza przygotowały dzieci rocznicowe, przy współudziale

s. M. Anny. Na zakończenie dzieci podziękowały Panu Jezusowi, że przyszedł do ich serc, podziękowały także kapłanom za udzielone im sakramenty św. a także ich kochanym rodzinom za przekazaną im wiarę. Na zakończenie zaśpiewaliśmy pieśń Barka- jako podziękowanie za dar błogosławionego Jana Pawła II, pod którego opiekę oddaliśmy się jeszcze podczas przygotowań do I – Komunii św.
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości