Seminarium Odnowy Wiary

Seminarium Odnowy Wiary adresowane jest do osób, które pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem. Drugie Seminarium Odnowy Wiary odbyło się wiosną 2023 roku. Był to czas zaplanowany dla Ciebie przez Pana, w którym dotykał naszych serc – uczestników oraz posługujących. 

Jezus mówi: „Przyjdźcie do mnie wszyscy…

Konferencje:

1 konferencja wprowadzająca 

2 konferencja Moje życie 

3 konferencja Miłość Boża

4 konferencja Grzech 

5 konferencja Zbawienie w Jezusie

6 konferencja Wiara

7 konferencja Nawrócenie

8 konferencja Jezus Panem

9 konferencja Duch Święty 

10 konferencja Życie w Duchu Świętym 

11 konferencja Walka duchowa