Benjamin

Fundacja Dom Dzieci Benjamin

Fundacja Dom Dzieci Benjamin powstała w styczniu 1997 r. Jej założycielem i prezesem jest ks. prof. Marian Stasiak. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Na jej rzecz można przekazać 1 % podatku wpisując nazwę i nr KRS 0000097202.

Celami statutowymi Fundacji są:

  1. pomoc dzieciom pochodzącym zwłaszcza z rodzin ubogich lub zaniedbanych,
  2. wspieranie rozwoju duchowego i intelektualnego dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin zaniedbanych i wymagających pomocy,
  3. propagowanie idei pomocy rodzinom wielodzietnym,
  4. pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym,
  5. pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach.

Dla realizacji celów statutowych określonych w punkcie 4 i 5 w lipcu 1997 Fundacja utworzyła Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, jako samodzielną jednostkę organizacyjną, która występuje pod nazwą: Fundacja Dom Dzieci Benjami – Ośrodek Wsparcia.

 

Aktualnie Ośrodek obejmuje swoją opieką około 50 osób. Większość wychowanków to dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Misją Ośrodka jest jak największe usamodzielnianie wychowanków, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości.

Nasza placówka zapewnia: rehabilitację ruchową, zajęcia grupowe, terapię psychologiczną, logopedyczną, nauczanie indywidualne na terenie Ośrodka, pomoc duszpasterską, opiekę opiekuńczo-pielęgniarską.

Większość wychowanków Ośrodka dowożona jest naszym busem, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Wychowankowie korzystają z zajęć w trakcie kilkugodzinnego pobytu w placówce. Ośrodek posiada również 10 miejsc pobytu całodobowego, od poniedziałku do piątku.