Bez kategorii

Generalny remont organów w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Cel bezpośredni – wzrost udziału mieszkańców w koncertach muzyki sakralnej i organowej.

 

Zakres prac:

1. Gruntowna renowacja mechaniki rejestrowej sekcji MI i MII renowacja mechaniki tonowej sekcji MI i MII, renowacja systemu powietrznego sekcji MI i MII renowacja piszczałek prospektowych (metalowych) sekcji manualnych,
2. Gruntowna renowacja wiatrownivy sekcji MI
3. Demontaż sekcji MI i MII

Koszt zadania 245 330,00 PLN