Bez kategorii

Drodzy Parafianie!

Czas Wielkiej Nocy prześwietlony jest obecnością Chrystusa i Jego Miłosierdzia. Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywraca człowiekowi godność. Ukazuje jego wartość, przepełnia świadomością, że człowiek jest darem Boga. Jest podmiotem wielkiej miłości Boga, aż po krzyż, by nas uratować, uzdrowić i przywrócić godność dziecka bożego.

Życzymy, abyśmy żyli tą świadomością, że nasze życie jest w ręku Boga.

Życzymy, by ten trudny czas przywrócił nam widzenie człowieka i świata oczyma Boga . Nie można odłączyć miłości Boga od miłości człowieka.

Pan Jezus powiedział” „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich Mnie uczyniliście”.

Życzymy, by ta prawda przełożyła się na naszą piękniejszą obecność w życiu naszych Braci i Sióstr. Abyśmy nieśli pomoc, stwarzali poczucie bezpieczeństwa, a nasza obecność był wsparciem, bliskością, dobrocią i niosła nadzieję.

Niech tegoroczna Wielkanoc pogłębi naszą wiarę w zwycięstwo Chrystusa i Jego Miłości w nas, dzisiaj i zawsze.

Radosnego Alleluja !

Duszpasterze Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika