Bez kategorii

WIELKANOC – 2021

Msze Święte: 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.30, 18.00, 19.00.

Poniedziałek Wielkanocny

Msze Święte: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.30, 18.00, 19.00.

Drodzy Parafianie!

Z nadzieją oczekujemy na te słowa, które zwiastują nam wielką radość. Dzisiaj, gdy cała ludzkość zmaga się z pandemią koronawirusa, gdy ogarnia nas niepokój, zwątpienie, lęk o swoich bliskich, z wiarą otwórzmy nasze serca na głębokie przyjęcie Tajemnicy Paschalnej.

Niechaj Chrystus w znaku pustego grobu napełnia nas pokojem i pewnością, że właśnie do Niego należy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią

i mrokami zła.

Życzmy sobie wzajemnie, aby osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym umocniło w nas ufność w Jego bezgraniczną miłość, abyśmy opromienieni tą miłością budowali dobro we wspólnocie rodzinnej i narodowej, dając świadectwo Bożej obecności w naszym życiu.

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla nas czasem radości i wdzięczności za obfitość łask Bożych. Niech ich przeżycie pogłębi w naszych rodzinach wiarę, nadzieję i miłość.

Modlitwą i wdzięcznością ogarnijmy wszystkich, którzy z oddaniem służą ludziom na swoich posterunkach pracy. Otoczmy opieką i troską chorych darem gorącej modlitwy w ich intencji, kierując się słowami Jana Pawła II: „Otwórzcie szeroko wasze ręce, by waszym braciom w potrzebie dać naprawdę wszystko, co możecie! Nie lękajcie się! Bądźcie, każdy i wszyscy, nowymi i niestrudzonymi pracownikami Miłości Chrystusowej!”.

Niech pokój będący pierwszym darem Zmartwychwstałego ogarnie nas samych i bliskich naszym sercom.

Wasi Duszpasterze

Wielkanoc 2021 r.