Bez kategorii

Drodzy Parafianie, Bracia i Siostry!

Ze szczególną serdecznością zwracamy się do Was wszystkich, którzy łączycie się z nami – kapłanami posługującymi w Parafii św. Stanisława biskupa i męczennika – drogą internetową.

Niech wasze domy staną się świątyniami, w których Zmartwychwstały Jezus będzie zwyciężał zło, cierpienie i śmierć.

Jesteśmy z Wami, modlimy się za Was i wierzymy, że niedługo minie to ciężkie doświadczenie i spotkamy się w naszym kościele parafialnym, radując się wzajemną obecnością i bliskością.

Życzymy Wam, by Święta Zmartwychwstania Pańskiego były czasem wzrastania w postawie ufności Bogu. Całkowite zdanie się na Bożą wolę jest bowiem jedynym źródłem pokoju i prawdziwego szczęścia.

„Wszystkie nasze troski przerzućmy na Niego, gdyż Jemu zależy na nas” /por. 1 P 5, 7/.

Z Bożą pomocą poradzimy sobie w obliczu każdego nieszczęścia i cierpienia.

Życzymy błogosławionych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary i nadziei płynących z osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem! Niech zwycięski Zbawiciel pomoże jak najszybciej pokonać epidemię i wszystkie lęki.

Nie zapominajcie też pomodlić się za nas.