Bez kategorii

Wyniki głosowania do Rady Duszpasterskiej – 3.12.2017 r.

Wyniki głosowania do Rady Duszpasterskiej – 3.12.2017 r.

1. Bartłomiejczyk Danuta 27 głosów
2. Bielawski Grzegorz 66
3. Czarnek Przemysław 115
4. Górniak Kamil 28
5. Klimek Katarzyna 22
6. Kołodyński Janusz 67
7. Kukuryka Mariusz 22
8. Kudeń Piotr 9
9. Litwiniuk Tadeusz 14
10.Mach Jadwiga 44
11.Marszałek Marek 25
12.Otrębski Wojciech 16
13.Pilewska-Kozak Anna 15
14.Policzkiewicz Maciej 7
15.Pytka Jarosław 46
16.Rzepecki Andrzej 18
17.Wanicki Michał 23
18.Wojtaś Dariusz 20
19.Wrona Maria 35
———————————————————————–

Liczba członków Rady z głosowania – 8 osób

Do Rady wejdą ponadto: członkowie z urzędu: ks. proboszcz, delegat wikariuszy, delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w parafii, przedstawiciele stowarzyszeń i ruchów katolickich, przedstawiciel innych wspólnot zakonnych posiadających dom na terenie parafii.
A także osoby z wyboru ks. Proboszcza.

W III niedzielę Adwentu, 17 grudnia na Mszy św. o godz. 12.30 – zaprzysiężenie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej.