Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy

Trudne jest życie na polskiej kolei…

„Z Maryją drogą wiary” – pod tym hasłem odbywa się w dniach 17-18 listopada 29. Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę.

Pielgrzymi zgromadzili się przed jasnogórskim Szczytem w „duchu dziękczynienia Bogu i Matce Najświętszej za dar bł. Jana Pawła II w roku 25. rocznicy Jego pielgrzymki do Ojczyzny i prośby o umocnienie wiary w Kościele – naszym domu”. Przybyli pracownicy kolei z całej Polski oraz delegacje z: Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier. W pielgrzymce uczestniczy ok. 10 tys. osób. Na czas jasnogórskiego pielgrzymowania kolej przygotowała dla wszystkich uczestników 7 specjalnych pociągów pielgrzymkowych.

„W tym roku wypadała 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w Ojczyźnie. Szczególnie podkreślaliśmy uroczystości rocznicowe w Lublinie, bo tam właśnie Ojciec Święty wypowiedział do kolejarzy takie znamienne słowa: ‘Kolejarze nie dajcie się dzielić. Bądźcie zjednoczeni’. Życie napisało zupełnie inny scenariusz tym naszym wszystkim poczynaniom. Niemniej jednak tutaj, w Domu Matki jesteśmy wszyscy razem jako jedna wielka rodzina, wspólnota kolejarska. Tu przede wszystkim chcemy się modlić na progu Roku Wiary także o umocnienie wiary w naszych rodzinach, w naszym środowisku kolejarzy, w tym duchu, żeby ta polska kolej poprzez wiarę, miłość odradzała się” – mówi Teresa Adamska, wiceprezes ds. programowych Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.

Uroczystej Mszy św. niedzielnej, celebrowanej o godz. 11.00, przewodniczył i homilię wygłosił abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Eucharystię koncelebrowali m.in.: bp Štefan Sečka, ordynariusz diecezji spiskiej na Słowacji, duszpasterze kolejarzy na czele z krajowy duszpasterzem ks. kan. Eugeniuszem Zarębińskim; ks. Ryszard Marciniak, moderator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.

Obecni byli m.in.: Andrzej Massel, podsekretarz stanu ds. kolejnictwa, byli ministrowie transportu kolejowego: Ewaryst Waligórski, Jerzy Polaczek, prof. Juliusz Engelhardt, senatorowie i posłowie. Środowisko kolei reprezentowali m.in.: Krzysztof Mamiński, prezes Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych z członkami Zarządu; Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego; Andrzej Wach, były długoletni dyrektor generalny kolei; Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich z prezesem Józefem Dąbrowskim.

Wystawione zostały poczty sztandarowe duszpasterstw kolejarzy, zakładów pracy, związków zawodowych „Solidarności” i innych, oraz Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.

Zebranych powitał o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry. „Kiedy stajecie dziś na Jasnej Górze w Roku Wiary, za przykładem bł. Jana Pawła II zechciejcie zawierzyć swoje życie Bogu” – powiedział.

W homilii abp Andrzej Dzięga mówił: „Stajemy dzisiaj jako środowiska kolejarskie. A te środowiska kolejarskie w sposób szczególny rozumieją zarówno ideę narodowości, interesu narodowego, dzieł narodowych. To dumne słowo – Polskie Koleje Państwowe, to dumne słowo – polski kolejarz, polskie kolejnictwo. Ta tradycja, która jest wpisana już od ponad 150 lat w polską ziemię, w polską gospodarkę, w budowanie zasobności tej ziemi, jest związana z polskim myśleniem, z polską wiarą, i z polską nadzieją”.

„Doświadczamy w latach, które teraz przeżywamy na polskiej ziemi, szczególnego niepokoju o ten narodowy interes, o ten narodowy wymiar, o tę narodową jakość dzieła na co dzień prowadzonego. Ileż zdziwienia było, gdy słyszeliśmy i czytaliśmy o tworzeniu nowych spółek w tej jednej wielkiej, pięknej strukturze Polskich Kolei Państwowych. Zdziwienie rodziło się stąd, że gdy w tym samym czasie wielkie działy gospodarki łączą się w korporacje, aby tym skuteczniej, tym efektywniej gospodarować, na polskich kolejach wprowadzano podziały, nowe struktury niezależne od siebie, po to oczywiście, żeby lepiej zarządzać. Ale doświadczenie pokazało, że pomimo prób lepszego zarządzania efekty nie zawsze są aż tak czytelne i korzystne. A nawet przykład wielu firm, także państwowych może rodzić pytanie, czy przypadkiem nie chodzi o to, aby w tym rozdrobnieniu nie dało się już utrzymać racji całej firmy i troski o całą firmę” – mówił arcybiskup.

W dalszej części rozważania abp Andrzej Dzięga wypowiedział krzepiące słowa otuchy: „Trzeba dziękować Bogu i dziękować ludziom, 29 lat tego pielgrzymowania, 29 lat wspólnych modlitw i nowej nadziei płynącej ze wspólnych modlitw – zaznaczył kaznodzieja – To jest fundament ściśle duchowy, na którym można ciągle się też opierać, i rozmawiając i będąc razem na modlitwie, odnajdywać nowe pokłady nadziei. Potrzeba jednak do tego wielkiej rozmowy. Tych rozmów, tych debat społecznych brakuje nam dzisiaj w Polsce ogromnie nie tylko na kolei, także w innych obszarach gospodarki”.

Na zakończenie abp Dzięga zachęcił każdego uczestnika pielgrzymki: „Módl się za wszystkich, od których zależą losy polskiego kolejnictwa, módl się za wszystkich, od których zależą losy Ojczyzny naszej, losy naszego narodu, módl się także za tych, którzy rządzą nami, aby i oni zechcieli się otworzyć na prawdę Bożej obecności, i Bożego prawa, i Bożego ładu. Niech w naszym pokoleniu na drogach wiary stanie się cud nowego czasu, nowego dzieła, nowej nadziei, aby jak mówił w pierwszej pielgrzymce Jan Paweł II na polskiej ziemi, Polska mogła być silna i zasobna pośrodku innych narodów Europy. Niech się tak stanie. Amen”.

W czasie Mszy św. został poświęcony sztandar i odnowiono Akt zawierzenia kolejarskich rodzin. Oprawę muzyczną przygotowały zespół i orkiestra kolejowa z Siedlec. Słowo pozdrowienia wypowiedział przedstawiciel grupy pielgrzymów ze Słowacji.

Przed Mszą św. pielgrzymi wysłuchali programu patriotycznego przygotowanego przez zespół i orkiestrę kolejową z Siedlec. W porannym programie niedzieli znalazły się także: wykład nt. „Kościół domem wiary – Kościół obrońcą praw sumienia” oraz spotkanie duszpasterzy kolejarzy, rodzin kolejarskich, ministra transportu, pracowników kolei, związków zawodowych, które poprowadził ks. Ryszard Marciniak.

W sobotę, o godz. 17.00 rozpoczęło się ogólnopolskie spotkanie emerytów, rencistów, członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” w Sali Papieskiej. O godz. 18.00 pielgrzymów zgromadzonych w bazylice powitał ks. Eugeniusz Zarębiński, krajowy duszpasterz kolejarzy. „Przez serce Maryi chcemy wypowiedzieć dobremu Bogu nasze kolejarskie dziękczynienie za dobro, które otrzymaliśmy dzięki posłudze wielkiego Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Jana Pawła II. Chcemy być wierni ich maryjnej drodze, i w swoim życiu wszystko stawiać na Maryję, aż do heroicznego wymiaru zawierzenia bł. Jana Pawła II wyrażonego przez całe jego życie w bezgranicznym oddaniu Maryi” – powiedział ks. Eugeniusz Zarębiński.

Konferencję nt. „Rozumienie pracy i wiary w polskiej rzeczywistości” wygłosił ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Drodze Krzyżowej na wałach z pochodniami przewodniczył o. Leszek Zabdyr. O godz. 21.30 została odprawiona Pasterka Maryjna w bazylice pod przewodnictwem ks. Eugeniusza Zarębińskiego. Czuwanie przed Cudownym Obrazem zatytułowane „Kolejarze polscy wypełniają testament bł. Jana Pawła II” trwało do godz. 4.00.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn
2012-11-18, niedziela, godz. 13.35
źródło: http://www.jasnagora.com/

Lp. Tytuł Czas Rozmiar
1 program patriotyczny 22:49 15.68 MB
2 o. Mieczysław Polak, powitanie 07:34 2.60 MB
3 abp Andrzej Dzięga, homilia 29:59 10.29 MB
4 Akt Zawierzenia 02:49 0.97 MB
5 słowo pozdrowienia od pielgrzymów ze Słowacji 01:20 0.46 MB
6 podziękowanie 10:41 3.67 MB
7 abp Andrzej Dzięga, słowo na zakończenie i błogosławieństwo 05:35 1.92 MB
8 ks. Eugeniusz Zarębiński, powitanie na rozpoczęcie pielgrzymki 06:25 2.21 MB
9 Teresa Adamska, rozmowa 20:03 6.89 MB