Misje święte

Telegram przed Misjami Parafialnymi

Czcigodny Księże Proboszczu, drodzy Współbracia Kapłani, ukochani Parafianie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pragnę skierować do Was kilka słów zachęty przed Misjami Świętymi, które przeżywać będziemy w naszej Parafii.

Misje Święte, to wydarzenie największej rangi w duchowym życiu Parafii. Przeprowadza się je raz na dekadę, czyli raz na 10 lat, a niejednokrotnie i rzadziej. Mają one swoją określoną strukturę i program. Z zasady żyją własnym życiem, kierując się swoimi prawami. Ich zakres i znacznie są znacznie większe niż zakres rekolekcji. Rekolekcje z reguły przygotowują człowieka do głębszego przeżycia jakiegoś wydarzenia religijnego np. świąt, odpustu, lub przyjęcia sakramentów świętych.

Jakże inna, głębsza jest wymowa i oddziaływanie Misji Świętych. Już samo przygotowanie rozpoczęte kilka miesięcy przed Misjami powinno uświadomić ich duchowe znaczenie dla życia człowieka.

Ze swojej strony jako Misjonarze, wygłosiliśmy kazanie wprowadzające w czas przygotowania i ogłosiliśmy nieustającą nowennę by Wierni mogli się dobrze do Misji Świętych przygotować.

Włączyliśmy Was w nasze modlitwy zakonne. Na każdą Mszę Świętą zapraszamy waszych Aniołów Stróżów, by zebrali dobro z Waszych rodzin i złożyli na ołtarzu. Modlimy się prosząc Pana Boga, by Wasi zmarli przodkowie wspomagali nas w odnowieniu wiary w waszych rodzinach, wielu z nich to święci i błogosławieni. Ponadto:

  1. Zachęcaliśmy do postu i modlitwy w intencji Misji Św.
  2. Proponowaliśmy byście włączali intencje Misji Św. do modlitwy powszechnej w Mszach Świętych.
  3. Prosiliśmy o odmawianie pozostawionej modlitwy.
  4. Zachęcaliśmy do ukierunkowania nabożeństw w intencji Misji Św. /wielkopostnych, majowych, czerwcowych, październikowych. itp./.
  5. Grupy modlitewne zachęcaliśmy do intensywniejszej modlitwy w intencji Misji Św. /żywy różaniec, młodzież, dzieci itp./.
  6. Chorych prosiliśmy o ofiarowanie cierpienia w intencji Misji Św.
  7. Dzieci zachęcaliśmy do zbierania dobrych uczynków – jako duchowego daru na Misje Św. /miały wypisywać je na zrobionym z papieru sercu, które w czasie Misji Św. przyniosą w darze ołtarza/.
  8. Prosiliśmy rodziny by modliły się o przerwanie zła /alkoholizmu, narkomanii, pornografii, przekleństwa, hazardu, uzależnienia od TV, Internetu, czy komputerów/.

Dobre przygotowanie jest gwarancją, że Misje wycisną trwały ślad w sercach wiernych, którzy będą w nich uczestniczyć. Od dobrego przygotowania zależy bardzo wiele. W czasie Misji mogą dziać się rzeczy wielkie, nawet cuda, a może też wszystko przejść bez odzewu, bez duchowego owocowania.

Drodzy Przyjaciele wydaje się, że te cuda potrzebne są zwłaszcza dzisiaj. By one mogły się dokonać potrzebne są Misje Święte, które mają zrewidować wiarę w człowieku i mają na nowo osadzić go na fundamencie wiary. W czasie Misji Świętych Wierni mają znaleźć odpowiedź na pytania: jaka jest ich wiara? Jaki obraz Boga noszą w sercu? Czy wierzą że Bóg przemówił do człowieka objawiając ludzkości Siebie Samego i swoją tajemnicę? Jest to konieczne ze względu za zamieszanie wokół pojęcia Boga i wiary, gdyż na skutek błędnych poglądów i fałszywych interpretacji, nawet wybrani chrześcijanie katolicy, zostają zwiedzeni, ulegając destrukcyjnym wpływom. Ludzie coraz częściej cofają się w wierze do czasu sprzed Objawienia i zaczynają wierzyć po swojemu. Negują niewygodne dla nich przykazania Boże, a inne traktują wybiórczo. W parlamentach świata przegłosowują i usuwają prawa Boże, wprowadzając na ich miejsce prawa bezbożne. Jest to całkowicie sprzeczne z Objawieniem Bożym i może ściągnąć na cale narody nie błogosławieństwo a przekleństwo.

Żyjąc w tym chorym świecie, pełnym pseudowartości, musimy na nowo przeżyć doświadczenie prawdziwej chrześcijańskiej wiary i uświadomić sobie, że My, Chrześcijanie Katolicy, wierzymy nie tylko w Boga, ale że przyjęliśmy za prawdę, iż Bóg przemówił do człowieka i My zawierzyliśmy Jego Słowom. Że w świetle wiary dał nam zrozumienie Swojej Tajemnicy, świata i sensu ludzkiego życia, cierpienia i śmierci, problemu zła i grzechu. To On, Stwórca wszystkiego, rozpostarł przed nami wspaniałą perspektywę życia wiecznego, zapraszając nas do Swojego Królestwa. Jest to perspektywa życia, które już nigdy nie będzie miało końca. To ten Bóg przemówił do nas ostatecznie przez Swojego Syna, który z wysokości Krzyża wyznał ludzkości miłość do końca. Moc tego krzyża włożył w ręce swoich uczniów, którym zagwarantował, że jeśli w Niego uwierzą, to w Jego imię całe piekło będzie im posłuszne. I właśnie o tej wierze będziemy mówili i tą wiarę będziemy odnawiali w czasie Misji Świętych w naszej Parafii. Prawdziwa bowiem wiara, jest ukazywaniem nieskończonego Miłosierdzia Bożego i doświadczeniem niezmierzonych bogactw Ducha Świętego w Którego Mocy głosimy prawdę o Bogu i człowieku, dając wiernym nadzieję życia wiecznego. W oczekiwaniu na Misje Święte wszystko składam w Serce Niepokalanej i Świętego Józefa.

Święta Rodzino z Nazaretu –
Jezu, Maryjo, Józefie oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas!

Z modlitwą
Ks. Bogusław Jaworowski
Misjonarz Świętej Rodziny