Misje święte

Przygotowanie Misji Świętych

Kilka miesięcy przed Misjami – rekolekcje lub kazanie wprowadzające wygłoszone przez jednego z misjonarzy, którzy będą głosić Misje Św.

Sposoby animacji:

  1. Zachęta do postu i modlitwy w intencji Misji Św.
  2. Włączamy intencje Misji Św. do modlitwy powszechnej w Mszach Św.
  3. Odmawiamy pozostawioną modlitwę po Komunii Świętej.
  4. Ukierunkowanie nabożeństw w intencji Misji Św. /wielkopostnych, majowych, czerwcowych, paźdź. itp./
  5. Przypominanie grupom modlitewnym o modlitwie w intencji Misji Św. /żywy różaniec, młodzież, dzieci itp./.
  6. Prośba do chorych o ofiarowanie cierpienia w intencji Misji Św.
  7. Przeprowadzenie katechezy szkolnej, młodzieżowej i dla dorosłych z ukierunkowaniem na Misje Św.
  8. Prośba by dzieci zbierały dobre uczynki jako dar duchowy na Misje Św. /niech wypisują je na sercu zrobionym z papieru, które w czasie Misji Św. przyniosą w darze ołtarza/.
  9. Modlitwa z prośbą o przerwanie zła w rodzinach /alkoholizm, narkomania, pornografia, przekleństwo, hazard, uzależnienie od TV, Internetu, czy komputerów/.
  10. Wskazane także inne sposoby animacji w zależności od inwencji i możliwości parafii.