Bez kategorii

Kandydaci do Rady Duszpasterskiej 2017 rok.

1.Bartłomiejczyk Danuta, ul. Jodłowa, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 6, członek ustępującej Rady Duszp.

2.Bielawski Grzegorz , ulica Serwaczyńskiego, dyrektor KPRD, członek ustępującej Rady,

3.Czarnek Przemysław,Natalin, ul. Śpiewna, prof. KUL, członek ustępującej Rady,

4.Górniak Kamil, Marysin, ul. Aksamitna, przedsiębiorca.

5.Klimek Katarzyna, ul. Dzbenin,właściciel restauracji.

6.Kołodyński Janusz, ul. Jana Lisa, Prezes Klubu Piłkarskiego – SŁAWIN, członek ustępującej Rady Duszp.

7.Kukuryka Mariusz, ul. Kmieca, Spcejalista od teleinforamtyki.

8.Kudeń Piotr, ul. Chabrowa, handlowiec.

9.Litwiniuk Tadeusz, ul. Jana Lisa,

10.Mach Jadwiga, ul. Gajowa, członek ustępującej Rady,

11.Marszałek Marek, Marysin, ul. Purpurowa,mgr inż. członek władz Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego,

12.Otrębski Wojciech, Marysin, ul. Szarugi, prof. KUL, Ruch Fokolarini,członek ustępującej Rady,

13.Pilewska – Kozak Anna, ul. Irysowa, dr n. med. – położna adniunkt Uniwersytetu Medycznego; Członek Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie.

14.Policzkiewicz Maciej, ul. Araszkiewicza, emerytowany wojskowy.

15.Pytka Jarosław, ul. Jemiołowa, prof. Politechniki Lubelskiej.

16.Rzepecki Andrzej, ul.Sempołowskiej, przedsiębiorca, członek ustępującej Rady

17.Wanicki Michał, Dębówka, członek ustępującej Rady,

18.Wojtaś Dariusz, ul. Lawendowa, handlowiec.

19.Wrona Maria, ul. Sempołowskiej, zelatorka Kółek Różańcowych, członek ustępującej Rady Duszpasterskiej,

Głosujemy na dwóch kandydatów przed i po Mszy świętej na przygotowanych kartkach .