Siostry Dominikanki

Serdecznie zapraszamy na Apel Papieski pt. „Jan Paweł II – Papież Rodziny”

Serdecznie zapraszamy

na Apel Papieski pt. „Jan Paweł II – Papież Rodziny” przygotowany przez Scholę Parafialną, który odbędzie się w niedzielę 2 czerwca 2013r. o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym św. Stanisława b i m.

Po apelu nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom Konkursów:

  1. „I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski”,
  2. „Barka – ulubiona pieśń bł. Jana Pawła II”,
  3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II,

Laureatów tych konkursów prosimy o obecność i odbiór nagród. serdecznie zapraszamy

Ks. Proboszcz Eugeniusz Zarębiński
Dyrektor Szkoły : p. Lucjan Miciuk
organizatorzy konkursów: s. Anna Piętak i p. Elżbieta Mazur