XI Dzień Papieski pt.: „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”
XI Dzień Papieski pt.: „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”

Dzisiaj 9 października 2011r. z okazji przeżywanego w Polsce XI Dnia
Papieskiego po Mszy św. o godz. 11.00 odbyła się w naszym Kościele
Parafialnym uroczysta akademia pt.: „Błogosławiony Jan Paweł II”. Została ona
przygotowana przez Scholę Parafialną, pod kierownictwem s. Anny Piętak.
Poprzez ten moment zadumy, recytacji i śpiewu dzieci chciały upamiętnić
postać Jana Pawła II, który od 1 maja należy już do grona błogosławionych w
niebie. Chciały w ten sposób oddać cześć naszemu ukochanemu Ojcu Świętemu.

Pragniemy wyrazić podziw i ogromną wdzięczność Papieżowi za Jego posługę
miłości Kościołowi i rodzinie ludzkiej, za to, że niósł orędzie wiary i nadziei
współczesnemu światu, nękanemu przez wojny i niesprawiedliwość, że brał w
obronę ubogich, cierpiących, prześladowanych i chorych, a przede wszystkim
za to, że tak bardzo kochał dzieci i młodzież. Chcemy uczyć się od naszego
rodaka świętości życia i pragniemy, aby zawsze pozostał w naszych myślach i
sercach. Dzisiaj obieramy sobie jako wzór prawdziwej modlitwy Ojca Świętego
nazywanego „Człowiekiem modlitwy”.

s. AnnaNaszą witrynę przegląda teraz 29 gości