Domowy Kościół
Rekolekcje „Sługa Niepokalanej” w Kodniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 15:21
W dniach 24-26 listopada 2017 r. uczestniczyliśmy w Kodniu w rekolekcjach „Sługa Niepokalanej” zorganizowanych przez Ruch Światło-Życie diecezji siedleckiej. Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej jest nam szczególnie bliskie, dlatego już od kilku lat przeżywamy rekolekcje w tym czasie i miejscu. Do Kodnia przyjechały 102 osoby, nie licząc dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat. Oprócz rodzin z Domowego Kościoła była także 16-osobowa grupa dziewcząt i chłopców z Oazy młodzieżowej ze wspaniałą ekipą muzyczną (2 gitary i 1 skrzypce). Wszyscy zostaliśmy  podzieleni  na 10 kręgów (rodziny razem z młodzieżą).Rekolekcje miały charakter oazy (szkoły) modlitwy, przygotowującej i uzdalniającej nas do służby. Moderatorem był kapłan z Białej Podlaskiej ks. Ireneusz Juśkiewicz, który wygłosił konferencję wprowadzającą o modlitwie i służbie, na podstawie rozważań ks. Franciszka Blachnickiego („Rekolekcje więzienne” Kraków 2009, s. 64-68). I chociaż szkoła kojarzy się nam z wykładem, to poza tą konferencją i homiliami podczas Mszy świętych, konferencji jako takich więcej nie było. Była natomiast intensywna, prawdziwa „szkoła modlitwy przeżywana na żywo”. Każdy z uczestników otrzymał materiały do Namiotu Spotkania, do Liturgii godzin i Eucharystii.Wieczorem w piątek po Mszy świętej z Nieszporami była adoracja Najświętszego Sakramentu. Kolejne dni (sobota, niedziela) rozpoczynały się od Namiotu Spotkania i Jutrzni. Po śniadaniu był czas na małą kawę, a później odbywały się spotkania w grupach (czas trwania około 1 godz.). Do dzielenia się słowem Bożym zaproponowano fragmenty Ewangelii, podane do Namiotu Spotkania (J 13,1-15 i Mt 25,31-46), nawiązujące do tematu bieżącego roku pracy w naszym Ruchu: „Sługa Niepokalanej – na wzór Chrystusa Sługi”.W sobotę po południu przeżywaliśmy nabożeństwo pokutne, zakończone Eucharystią z Nieszporami. Wieczorem po kolacji w godz. 19-2030 w sali konferencyjnej domu pielgrzyma był pogodny wieczór wypełniony śpiewem i tańcami, inspirowanymi i prowadzonymi przez młodzież. Zabawa była wspaniała! Po ochłonięciu i wyciszeniu zebraliśmy się w kaplicy ojców Oblatów na modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu trwającą do godz. 23.00.Świętowanie niedzieli rozpoczęliśmy od Namiotu Spotkania i Jutrzni. Po śniadaniu przeżywaliśmy godzinę świadectw, później dzielenie się słowem Bożym w kręgach i Eucharystię.


Każda Msza święta sprawowana była  uroczyście, z pełną obsługą liturgiczną młodzieży. Po Eucharystii przeszliśmy do Bazyliki i przed obrazem Matki Bożej Kodeńskiej odczytaliśmy Akt Oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła.

Rekolekcje zakończyły się po obiedzie, około godziny piętnastej. Były pożegnania i życzenia, aby Bóg pozwolił nam spotkać się znów za rok.Nasze wrażenia, refleksje i  postanowienia  z przeżytych rekolekcji:

- Podobnie, jak na każdych rekolekcjach, także i podczas tych, odczuliśmy i doświadczyliśmy charyzmatu  wspólnoty.
- Po rekolekcjach, oprócz  miłych  wspomnień, pozostaje przede wszystkim  postanowienie wcielania w życie rozważanych treści. Pragniemy (ze względu na nasz wiek) służyć modlitwą wstawienniczą obejmującą, oprócz najbliższych, także szersze grono osób.
- Na spotkaniach w kręgu dzieliliśmy się wielorakimi sposobami służenia bliźnim   w naszych rodzinach, parafiach i środowiskach, ale szczególnie wybrzmiewała służba rodzinie i modlitwa za innych.
- Będziemy częściej modlili się do Ducha Świętego.
- Za cenne i godne polecenia uznajemy organizowanie wspólnych rekolekcji dla rodzin z Domowego Kościoła i Oazy młodzieżowej (podkreślała to zarówno  młodzież, jak i rodziny na godzinie świadectwa).
- Uczestnicy wyrazili zadowolenie z nabożeństwa pokutnego i pragnęliby, aby było ono wprowadzone  nawet na kilkudniowych rekolekcjach.

Za przeżyte rekolekcje Chwała Panu!


Lublin, listopad 2017 r.                                                             Danuta i Grzegorz Rakowscy
Zmieniony: Poniedziałek, 22 stycznia 2018 15:27
 
Na wzór Chrystusa Sługi... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 05 listopada 2017 17:07
Na wzór Chrystusa Sługi...
Wrzesień – to nie tylko początek roku szkolnego dla dzieci i młodzieży, to także czas rozpoczęcia systematycznej pracy formacyjnej we wszystkich wspólnotach oazowych Ruchu Światło-Życie. Bieżący rok pracy będziemy przeżywać pod hasłem „Sługa Niepokalanej”. W naszej parafii są obecnie trzy kręgi Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej RŚ-Ż, potocznie nazywane Oazą rodzin. Każdy krąg ma swego opiekuna – księdza moderatora, który uczestniczy w naszych spotkaniach. Czwarty krąg – małżeństw ze Snopkowa – przeszedł do nowej parafii pod wezwaniem Bł. Karoliny Kózkówny.RŚ-Ż w Archidiecezji Lubelskiej funkcjonuje w 10 rejonach, każdy rejon obejmuje kilkanaście sąsiadujących ze sobą parafii. Nasza parafia należy do Rejonu św. Andrzeja Boboli. Zgodnie z ideą Założyciela RŚ-Ż Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, oprócz comiesięcznych spotkań kręgów, cztery razy w roku odbywają się Rejonowe Dni Wspólnoty. Uczestniczą w nich członkowie wszystkich gałęzi Ruchu z danego rejonu: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, kapłani-moderatorzy wspólnot oazowych.


Pierwszy Rejonowy Dzień Wspólnoty przeżywaliśmy w niedzielę 22 października 2017 r. w parafii Św. Jadwigi Królowej.
Świętowanie rozpoczęliśmy od uczestnictwa  w parafialnej EUCHARYSTII, w której czynny udział brali członkowie Ruchu. W dalszej części spotkania, już w sali domu parafialnego, po zawiązaniu wspólnoty, zapaleniu świecy, pieśni i modlitwie do Ducha Świętego, wysłuchaliśmy katechezy ks. Sławomira Jargiełły na temat: „Słudzy wybrani i posłani na wzór Chrystusa Sługi”. Ksiądz moderator przedstawił obraz Jezusa z Nazaretu, Chrystusa, Mesjasza, Pomazańca, jaki daje nam Pismo Święte. Ewangelia ukazuje rysy Chrystusa Sługi, który w całym swoim życiu: od chrztu w Jordanie – poprzez posłannictwo misyjne  – aż po mękę i śmierć na krzyżu objawia się jako Ten, który „Na wzór Syna Człowieczego nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28). Całe życie Chrystusa jest jedną wielką służbą dla zbawienia ludzi i dla wypełnienia woli Ojca.
My jesteśmy Jego uczniami, więc to Jezus dał nam bardzo konkretny program życia chrześcijańskiego i mamy go realizować. Każdy z nas otrzymał Ducha Świętego, a Jego dary są nam dane po to, aby służyć innym i świadczyć wobec świata, że Jezus jest naszym Panem i  Zbawicielem.

Po konferencji był czas dawania świadectw. Uczestnicy oaz rekolekcyjnych, które odbyły się podczas ostatnich wakacji, a także oaz prowadzonych kiedyś przez ks. Franciszka Blachnickiego, dzielili się swoimi przeżyciami i różnymi formami służenia innym. Następnie zostaliśmy podzieleni na cztery grupy, w których w świetle słowa Bożego (Mk 10, 35-45) odpowiadaliśmy sobie na pytania: Co znaczy dzisiaj dla mnie postawa służby, gdzie i jak się ona dokonuje? Do jakiej konkretnej służby Bóg mnie dzisiaj wzywa?Wyniki tych rozważań każda grupa przedstawiła w formie plakatu. Podsumowaniem wszystkich usłyszanych treści z katechezy, świadectw i dzielenia była modlitwa osobista w kościele, mająca charakter medytacji (Namiot Spotkania:   Mt 22, 15-21). Każdy z nas w ciszy, przed Panem zastanawiał się, jak wygląda moja służba dziś, co mogę, co powinienem w tym względzie zmienić. 
Po takich bogatych przeżyciach duchowych przyszedł czas na agapę (pyszne kanapki, ciasta, kawa, herbata), podczas której dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami oraz śpiewaliśmy piosenki oazowe. Kilka godzin spędzonych w gronie oazowych przyjaciół, to był dla nas czas umocnienia wiary, czas dziękczynienia Bogu za Ruch Światło-Życie, za kręgi rodzin Domowego Kościoła, w których czujemy się jak w jednej wielkiej rodzinie. Na dzień wspólnoty przyszło ponad sto osób, była rozśpiewana wspólnota młodzieżowa, były  małżeństwa w różnym wieku, z różnym stażem małżeńskim. Z wieloma spotykamy się od lat, cieszymy się z ich duchowych osiągnięć, z sukcesów ich dzieci i wnuków, wspominamy wspólnie przeżywane rekolekcje oazowe. Ale ogromną naszą radością było duże grono młodych małżeństw, które przyszły na spotkanie całymi rodzinami, ze swoimi dziećmi. Na czas konferencji i spotkania w grupach, dzieci miały zapewnioną opiekę diakonii wychowawczej i świetną zabawę, aby rodzice mogli korzystać z programu formacyjnego.
Na zakończenie spotkania ksiądz moderator pobłogosławił wszystkich uczestników. Radośni, umocnieni, otwarci na łaskę działania Ducha Świętego, który uzdalnia nas do służby, powróciliśmy do swoich domów.Domowy Kościół (DK) to przeznaczona dla małżeństw katolickich część Ruchu Światło-Życie , czyli ruchu oazowego. Domowy Kościół jak i cały Ruch, założył Sługa Boży ks.Franciszek Blachnicki. Pierwsze grupy małżeństw nazywane też Oazą Rodzin lub Kręgami Rodzin powstały ponad 30 lat temu. W diecezji lubelskiej jest ponad 100 kręgów zrzeszających około tysiąca osób. W naszej parafii jest obecnie 4 kręgi Domowego Kościoła, w których spotyka się 18 małżeństw.

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do zbawienia w jedności ze współmałżonkiem. DK proponuje osobom trwającym w związku sakramentalnym konkretne metody pracy, by pogłębiać swoją relację z Bogiem oraz jak nauczyć się korzystać z Bożych darów w codziennym życiu małżeńskim. Czy potrafisz się pomodlić ze współmałżonkiem i dziećmi, czy wiesz co odpowiedzieć, gdy ktoś zapyta cię o Twoją wiarę, czy potrafisz z bliskimi rozmawiać o Bogu, czy może wstydzisz się swojej religijności, czy Twoja Biblia leży zapomniana gdzieś na półce, czy może jest Wam razem ciężko i boisz się o swoje małżeństwo, czy podejmując ważne dla rodziny decyzje szukasz odpowiedzi na pytanie co Pan Bóg o tym pomyśli? Zapraszamy do wspólnoty Domowego Kościoła. Chcemy podzielić się z Wami naszym doświadczeniem spotkania z Jezusem i tymi darami, które nasze małżeństwa otrzymały i otrzymują każdego dnia od naszego Pana i Zbawiciela!

Podstawową formą pracy w DK są comiesięczne spotkania w kręgach, które odbywają się w domach poszczególnych rodzin. Kręgi rodzin to małe wspólnoty zrzeszające od 4 do 7 małżeństw, które pracują pod kierunkiem odpowiednio przygotowanego małżeństwa i duchową opieką księdza. W czasie spotkań czytane i rozważane jest Słowo Boże, jest okazja do wspólnej modlitwy, ale jest również czas na dzielenia się doświadczeniami swojego życia, sprawami związanymi z wychowaniem dzieci, pracą zawodowa. Dla mniej doświadczonych małżeństw takie informacje od rodzin z większym stażem są często niezwykle cenną pomocą w rozwiązywaniu codziennych problemów. Domowy Kościół pozwala na nawiązanie prawdziwie przyjacielskich, głębokich więzi między poszczególnymi rodzinami, stwarzając okazję do wielu spotkań czy wyjazdów wspólnie z innymi podobnie myślącymi w duchu wiary ludźmi. Jako chrześcijanie nie będziemy czuć się obco w laicyzującym się świecie. Łatwiej też będzie zachować wiarę naszym dzieciom, gdy będą miały oparcie w spójnym chrześcijańskim środowisku swojej rodziny. Wszystkie metody, których uczą się uczestnicy Domowego Kościoła służą właśnie temu celowi: pracy obojga małżonków nad ich relacją z Bogiem i sobą nawzajem.

Zapraszamy do wspólnoty Domowego Kościoła! Masz pytania, chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej - zadzwoń (723 685 354) lub napisz e-maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zmieniony: Czwartek, 09 listopada 2017 15:38
 
Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości