Bez kategorii

I NIEDZIELA ADWENTU – 29 XI 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. W Kościele w Polsce będziemy go przeżywać pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.
 2. Jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Pomocą posłużą rekolekcje parafialne, które przez trzy niedziele Adwentu: drugą, trzecią i czwartą poprowadzi ks. Tomasz Wasilewski, paulista. Msza dla dzieci będzie o godz. 11.00, a dla młodzieży o godz. 18.00. Rekolekcje będą w Internecie. Dobrze wykorzystajmy ten czas do odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela.
 3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu odprawiać jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę Roratną. Zapaszmy do licznego udziału w roratach, odprawianych w naszym kościele od poniedziałku do piątku o godz. 6.15 rano, a w soboty o godz. 6.30 Niech nie zabraknie dobrowolnych umartwień. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z biednych rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które już dziś możemy otrzymać na stoliku z prasą.
 4. Są też torby przygotowane przez Caritas naszej diecezji, w nawiązaniu do Tygodnia Ubogich. Posłużą jako pomoc świąteczna najuboższym z naszej wspólnoty i innym, których wspieramy.
 5. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę na potrzeby naszego Seminarium Duchownego.
 6. W tym tygodniu będzie pierwszy czwartek, piątek i sobota grudnia.
 7. W pierwszy piątek spowiadamy od godz. 17.20.
 8. W pierwszą sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu potrwa do Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00. Zapraszamy.
 9. W najbliższą niedzielę, po Mszy św. o godz. 8.00, spotkanie formacyjne Rodziny Różańcowej w kościele.
 10. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która jest na stoliku obok zakrystii. Jest już nowy numer miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” dla dzieci .
 11. Zostały już poświęcone opłatki na stół wigilijny. Możemy je otrzymać w zakrystii i w kancelarii. Składane przy tej okazji dobrowolne ofiary zostaną przeznaczone na cele parafialne, szczególnie ogrzewanie kościoła i domu parafialnego.
 12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej dwie osoby: śp. Gizelę Ogórek z ul. Błękitnej na Marysinie i Bronisława Szaperta z ul. Gajowej. Polećmy ich teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny odpoczynek racz im dać Panie…