Bez kategorii

Dodatkowe informacje w związku z epidemią dla Parafian.

Ze względu na ogłoszenie w naszym kraju stanu epidemicznego:

1. Zawieszone zostają:
a.   wszelkie rekolekcje, spotkania wszelkich grup formacyjnych (tj.: Przyjaciele Oblubieńca, Legion Maryi, ministranci, grupy młodzieżowe) oraz nauki kursu przedmałżeńskiego,
b.    nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali zostają odwołane (odbędzie się modlitwa kapłanów bez udziału ludu, transmitowana za pomocą mediów),
c.    kancelaria parafialna będzie nieczynna, a sprawy nagłe proszę zgłaszać po Mszy św. bądź domofonem do kapłana dyżurującego

2. W związku z zarządzeniem władz rządowych i Konferencji Episkopatu Polski ograniczającym wszelkie zgromadzenia do 50 osób:

a. zachęcamy do pozostania w domu i łączenia się duchowo poprzez środki masowego przekazu transmitujące Msze św.

b. przychodząc na Mszę św. do kościoła starajmy się, aby udział w niej brały tylko osoby bezpośrednio związane z intencją

c. w przypadku pogrzebu zachęcamy, aby udział w liturgii brała tylko najbliższa rodzina

3.    W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a.    przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę,
b.    znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
c.    cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
d.    rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą (jeżeli ktoś potrzebuje wody poświęconej prosimy zgłaszać się do zakrystii)

4.    W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

5.    Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym przyjmującym na rękę lub u oddzielnego szafarza. Porządek Komunii będzie wyraźnie zapowiedziany przez celebransa lub księdza proboszcza. W jednym szeregu można rozdzielać Komunię św. do ust, a w drugim – na rękę.

6.    W obecnej sytuacji przypominam, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”. W związku z tym zachęcam wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą.
a.    kościół będzie pozostawał otwarty w ciągu dnia jak zwykle,
b.    kapłani będą codziennie posługiwać w konfesjonałach (możliwość spowiedzi) w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 17.00 – 18.00,

7.    W chwilach zagrożenia życia społecznego ludzie wiary pokładają swoją ufność w dobrym Bogu. Dlatego proszę wszystkich ludzi wierzących o intensywną modlitwę w intencji ochrony przez chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Po każdej Mszy św. będziemy też śpiewać Suplikacje. Im gorliwiej zwracamy się do Boga, tym mniej lęku pojawia się w naszych sercach. Każde doświadczenie kruchości ludzkiej natury stanowi ponadto zawsze przypomnienie o konieczności troski o sprawy ducha.

Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu. Proszę więc wszystkich wiernych o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. W oczekiwaniu na Wielkanoc traktujmy Wielki Post jako wyrzeczenie się działań, które mogą przyczynić się do rozwoju tej groźnej choroby.

DUSZPASTERZE