Bez kategorii

Droga Rodzino Parafialna!

Idźmy z radością na spotkanie Pana”. Wielka radość, jaką przeżywamy każdego roku świętując narodziny naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, rodzi się z zachwytu nad miłością, która przychodzi do nas w Tajemnicy Nocy Betlejemskiej.

Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński mówił: „Niechże w Boże Narodzenie każde szlachetne uczucie ludzkie, każde drgnienie woli, każda myśl zamienia się w błogosławione czyny, które mają w miłość obrócić całe nasze życie w ojczystej ziemi. Tej odmiany radosnej, we wszystkich sercach, w każdej rodzinie, w całej Polsce, życzy Wam przy opłatku wigilijnym Wasz brat i pasterz”.

Zaczerpnijmy ze słów wielkiego Pasterza Kościoła. Na przyjście Jezusa pójdźmy nie tylko z pokłonem, ale także z darem naszych gorących serc. Niech Jego miłość przemienia nas i napełnia pokojem. Niech umacnia więzi w rodzinach i w parafii, wspiera w podejmowaniu ważnych decyzji i obowiązków służących dobru wspólnemu. Tak wiele mamy do zaoferowania dobre słowo, modlitwę, pomoc, cierpliwość, uważne wysłuchanie drugiego człowieka, przyjście z pomocą, szczególnie ludziom starszym, chorym, cierpiącym. a także troskę o młode pokolenie,

Chorym z naszej parafialnej rodziny życzymy, aby Radość Bożego Narodzenia, z jaką witamy przyjście Zbawiciela, napełniła ich ufnością i wytrwałością w cierpieniu. Do każdego z nas niech dotrze Boże orędzie z Betlejem: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką ».

Niech w Nowym Roku w realizacji programu duszpasterskiego Kościoła „Wielka Tajemnica Wiary” wspiera nas Maryja i zachęca do odnowy życia eucharystycznego, prowadząc do Jezusa obecnego w Kościele w tajemnicy Eucharystii.

Wasi Duszpasterze

Boże Narodzenie 2019 r.