Bez kategorii

Życzenia Świąteczne

Najmilsi! Droga Rodzino Parafialna!

Piękne jest czekanie, które kończy się spotkaniem. Radosne jest spotkanie, które wypełnione jest miłością. Jezus w blasku Nocy Betlejemskiej przychodzi nam powiedzieć, że jeśli przyjmiemy tę miłość, to narodzi się ona także w naszych sercach. W jej duchu złóżmy sobie wzajemnie z serca płynące życzenia. Niech w dniach Bożego Narodzenia nasz Świat powiększy się o dobre myśli, mądre słowa i czułych ludzi. Niech Maleńki i Jego Matka będą zawsze z nami.

Otwórzmy zatem nasze serca na tę cudowną obecność i pozwólmy, aby Pan i Król błogosławił naszym rodzinom, parafialnej wspólnocie i całej Ojczyźnie. Zaprośmy Matkę Najświętszą i Świętego Józefa do naszej codzienności, abyśmy nauczyli się na nowo ofiarować się sobie nawzajem i nie oczekiwać nic w zamian. Kiedy zaś będzie nam dawane – przyjmować zawsze pełni wdzięczności.

Z poczucia więzi opartej na przynależnoci do parafialnej rodziny życzmy sobie wzajemnie, aby Jezus przyszedł do nas w trzasku łamanego opłatka, w załzawionych oczach kogoś bliskiego i w śpiewie kolęd.

Chorym życzymy, aby Święta Rodzina była wzorem, jak z pokorą przyjmować trudne położenie i pokładać nadzieję w Bogu, jak przyjmować cierpienie i czynić ze swego życia dar dla innych.

Niech na drogach Nowego Roku Duch Święty towarzyszy nam, działa wśród nas i umacnia wielorakimi darami. Niech blask Jego obecności odbija się w naszych sercach, a jeszcze bardziej w naszych czynach.

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem

Duszpasterze Parafii