Siostry Dominikanki

Stanisław – wzorem troski o Kościół, który jest naszym domem.

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – MULTIMEDIALNEGO PT.: „ŚW. STANISŁAW – WZOREM TROSKI O KOŚCIÓŁ, KTÓRY JEST NASZYM DOMEM”.

Głównym celem konkursu było poznanie życia i działalności św. Stanisława Biskupa i Męczennika; oraz pobudzenie do refleksji i ukazanie św. Stanisława jako wzór do naśladowania, szczególnie w przygotowaniach do Misji Parafialnych w dniach 30 września – 7 października 2012 r.; Celem było także promowanie i rozwijanie talentów poprzez prezentację twórczości dzieci szerszemu kręgowi odbiorców. Konkurs był kierowany do uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz klas zerowych. miasta Lublina.

  1. Konkurs składał się z części plastycznej oraz części multimedialnej.
  2. Uczniowie w formie plastycznej lub multimedialnej wyrażali swoją wiedzę, myśli i uczucia związane z tematem konkursu: przedstawiali wydarzenia z życia Świętego lub jego portret w formie rysunku, obrazu (wykonane dowolną techniką).
  3. Prace były oceniane w dwóch kategoriach: klasy I – III oraz IV – VI. Dyplomy i podziękowania znajdują się w sekretariacie naszej szkoły. Prace nagrodzone i wyróżnione są wyeksponowane na wystawie w Parafii Św. Stanisława – w tygodniu Misji Świętych.
Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu odbędzie się
7 października 2012r. w Kościele św. Stanisława b i m, po Mszy Św. o godz. 11.00.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy
s. Anna Piętak i p. Elżbieta Mazur