Domowy kościół

Rekolekcje „Sługa Niepokalanej” w Kodniu

W dniach 24-26 listopada 2017 r. uczestniczyliśmy w Kodniu w rekolekcjach „Sługa Niepokalanej” zorganizowanych przez Ruch Światło-Życie diecezji siedleckiej. Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej jest nam szczególnie bliskie, dlatego już od kilku lat przeżywamy rekolekcje w tym czasie i miejscu. Do Kodnia przyjechały 102 osoby, nie licząc dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat. Oprócz rodzin z Domowego Kościoła była także 16-osobowa grupa dziewcząt i chłopców z Oazy młodzieżowej ze wspaniałą ekipą muzyczną (2 gitary i 1 skrzypce). Wszyscy zostaliśmy podzieleni na 10 kręgów (rodziny razem z młodzieżą).

Rekolekcje miały charakter oazy (szkoły) modlitwy, przygotowującej i uzdalniającej nas do służby. Moderatorem był kapłan z Białej Podlaskiej ks. Ireneusz Juśkiewicz, który wygłosił konferencję wprowadzającą o modlitwie i służbie, na podstawie rozważań ks. Franciszka Blachnickiego („Rekolekcje więzienne” Kraków 2009, s. 64-68). I chociaż szkoła kojarzy się nam z wykładem, to poza tą konferencją i homiliami podczas Mszy świętych, konferencji jako takich więcej nie było. Była natomiast intensywna, prawdziwa „szkoła modlitwy przeżywana na żywo”. Każdy z uczestników otrzymał materiały do Namiotu Spotkania, do Liturgii godzin i Eucharystii.

Wieczorem w piątek po Mszy świętej z Nieszporami była adoracja Najświętszego Sakramentu. Kolejne dni (sobota, niedziela) rozpoczynały się od Namiotu Spotkania i Jutrzni. Po śniadaniu był czas na małą kawę, a później odbywały się spotkania w grupach (czas trwania około 1 godz.). Do dzielenia się słowem Bożym zaproponowano fragmenty Ewangelii, podane do Namiotu Spotkania (J 13,1-15 i Mt 25,31-46), nawiązujące do tematu bieżącego roku pracy w naszym Ruchu: „Sługa Niepokalanej – na wzór Chrystusa Sługi”.

W sobotę po południu przeżywaliśmy nabożeństwo pokutne, zakończone Eucharystią z Nieszporami. Wieczorem po kolacji w godz. 19-2030 w sali konferencyjnej domu pielgrzyma był pogodny wieczór wypełniony śpiewem i tańcami, inspirowanymi i prowadzonymi przez młodzież. Zabawa była wspaniała! Po ochłonięciu i wyciszeniu zebraliśmy się w kaplicy ojców Oblatów na modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu trwającą do godz. 23.00.

Świętowanie niedzieli rozpoczęliśmy od Namiotu Spotkania i Jutrzni. Po śniadaniu przeżywaliśmy godzinę świadectw, później dzielenie się słowem Bożym w kręgach i Eucharystię.

Każda Msza święta sprawowana była uroczyście, z pełną obsługą liturgiczną młodzieży. Po Eucharystii przeszliśmy do Bazyliki i przed obrazem Matki Bożej Kodeńskiej odczytaliśmy Akt Oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła.

Rekolekcje zakończyły się po obiedzie, około godziny piętnastej. Były pożegnania i życzenia, aby Bóg pozwolił nam spotkać się znów za rok.