Siostry Dominikanki

Oratorium zimowe u Sióstr dominikanek

Już po raz kolejny w pierwszym tygodniu ferii, tj. w dniach 15-20 lutego 2016r, w naszym Domu przy ul. Lawendowej odbyło się Oratorium Zimowe. W tym roku przebiegło ono pod hasłem: „Strażnicy światła”. Temat był już znany nie tylko dzieciom, ale także osobom dorosłym – szczególnie z naszej Parafii św. Stanisława bm w Lublinie, ponieważ pod takim samym tytułem przebiegały w grudniu roraty. Chcieliśmy przez ten czas tygodniowych półkolonii poświęcić więcej czasu na dokładniejsze poznawanie biblijnych Strażników Światła. W Oratorium przebywało z nami ok. 50 dzieci wraz z animatorami: Dominiką i Klaudią Zadarnowską, Patrycją Sosińską, Joanną Wanicką, Joanną Jakubczak i Krzysztofem Wiąckiem. Swoją obecnością ubogacał nas i wspomagał ks. Emil Mazur, wikariusz z naszej Parafii. Dzieci przez czas Oratorium były podzielone na 3 grupy: grupę Abrahama, Noego i Dawida. Animatorzy grup przybliżali dzieciom w skrócie krótki życiorys każdego biblijnego bohatera, który wzywał wszystkich do pracy nad sobą i podjęcia wyzwania pracy nad daną cechą. Klimat w Oratorium ożywiały piosenki związane z tematem naszych zajęć: Jestem rybakiem Pana, Wojownicy Pana, Jezus super bohater, Jezus Drogą, Jesteś Życiem mym, i inne.Każdego dnia oprócz postaci biblijnych do naszego Oratorium zapraszaliśmy znane nam już dobrze służby mundurowe. Odwiedziło nas WOJSKO POLSKIE, przybyła do nas POLICJA, SŁUŻBA CELNA, gościliśmy również ZASTĘPOWĄ HARCEREK oraz Panią PROKURATOR. Obecność KSIĘDZA i SIOSTRY ZAKONNEJ była jednak największym zaskoczeniem dla dzieci, że jest to także „mundurowa” – żołnierska służba dla Chrystusa: przybliżyli oni swoje zadanie, które jako żołnierze Chrystusa ślubowali pełnić przez całe życie. Ich mundurem świadczącym o przynależności do Chrystusa jest habit lub sutanna.

Goście Mundurowi i ich świadectwo służby i poświęcenia było specjalnie pomyślane, aby przedstawić dzieciom konkretnie ludzi, którzy codziennie stoją na straży naszego bezpieczeństwa. A w ostatnich dniach Oratorium towarzyszyły nam również słowa św. Pawła, które mówiły jak powinien być wyposażony żołnierz Chrystusa Pana. (List do Efezjan 6); I to zadanie zostawiliśmy sobie, dlatego zapoznaliśmy się z poszczególnymi częściami zbroi: hełm zbawienia, miecz – Słowo Boże, pancerz sprawiedliwości, pas prawdy, buty – gotowość niesienia ewangelii o pokoju, tarcza wiary. Cała zaś zbroja chroni człowieka przed nieprzyjacielem i pomaga w walce z grzechem.

Podsumowaniem
naszej pracy były zorganizowane podchody na podwórku.

Dzieci szukając pytań i odpowiadając na nie przypominały sobie wiedze zdobytą nie tylko podczas Oratorium, ale także wyniesioną z domu czy ze szkoły.

Nie zabrakło w tych dniach oczywiście prac grupowych. Jedną z nich było wybranie przez każdego uczestnika jednej cechy, która będą starać się sie przestrzegać i żyć nią, na, co dzień. Wypisaliśmy je na like’ach dobrze znanym dzieciom z fb; aby przypomnieć, że takie cechy są potrzebne nie tylko fikcyjnym bohaterom, ale również każdemu z nas. A wiedząc, że w tej wędrówce życiowej czasem siły ustają, postanowiliśmy w jednym z dni przygotować w grupach napoje orzeźwiające, sałatki owocowe i pyszne ciasteczka dla strażników światła: dzieci przy pomocy animatorów przygotowały te pyszności dla wszystkich, również dla zaproszonych gości.

Na zakończenie Oratorium w naszej kaplicy została odprawiona przez ks. Proboszcza Eugeniusza Zarębińskiego dziękczynna Msza św. wraz z rodzicami i dziadkami, a po Mszy św. nastąpiła część artystyczna, którą przygotowały dzieci z pomocą animatorek. To montaż słowno – muzyczny pt. „Strażnicy Światła”, przeplatany piosenkami, których dzieci nauczyły się podczas Oratorium.

Tak w bardzo dużym skrócie mijał nam szybko czas Oratorium zimowego. 6 dni wspólnej pracy, pomysłów i niespodzianek wypełniły się na pewno miło spędzonym czasem. Mimo ferii – czyli upragnionego czasu odpoczynku – dzieci chętnie brały udział we wszystkich pracach, co świadczy o wielkiej ciekawości poznania otaczającego nas świata.

Po raz kolejny wielką pomoc i hojne serce w czasie tegorocznego Oratorium okazywali nam ludzie dobrej woli – księża i rodziny z naszej Parafii, nasi kochani animatorzy, którzy w swój czas wakacji poświęcili dla innych – to właśnie dzięki nim dzieci skorzystały z wielu atrakcji i mogły spędzić miło czas. Pragniemy w tym miejscu wyrazić wdzięczność tym wszystkim osobom, które wspierały nas materialnie i duchowo i zapewnić o naszej modlitwie za Was.

s. Maria Anna OP

w imieniu Sióstr dominikanek z Lawendowej

[Best_Wordpress_Gallery id=”15″ gal_title=”007″]